Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu uzytkowego przy ul. Jaracza 19-19a w Słupsku

rozpoczęcie przetargu: 29.09.2006 10:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211

Prezydent Miasta Słupska
ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na zbycie lokalu użytkowego położonego
w Słupsku przy ulicy Jaracza 19-19aLokal użytkowy położony na parterze budynku przy ulicy Jaracza 19, o pow.44,18m2 wraz
z udziałem 759/10000 w prawie własności gruntu (działka nr 465/8, pow.579 m2, KW 18519)
i własności wspólnych części budynku.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 150.000,00 zł
Wadium - 15.000,00 zł
Postąpienie –1.500,00 zł

Nieruchomość położona przy ulicy Jaracza 19-19a, znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Centrum-Południe”.Zgodnie z zapisem
w/w planie miejscowym przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji mieszkalno-usługowej.
Przetarg odbędzie się 29 września 2006 roku o godz.1000 w sali 211 tut. Urzędu (II piętro)
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 25 września 2006 roku na konto Urząd Miejski w Słupsku , Wydział Finansowo-Budżetowy BANK Pekao S.A.I O/Słupsk numer 76124037701111000040681904.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 0598488410.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.


Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
17 lipca 2006
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
17 lipca 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek