Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kulczyńskiego i ul. Wyszyńskiego

rozpoczęcie przetargu: 24.11.2006 11:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA


Ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, położonych w obrębie 10 miasta Słupska przy ulicy: - Stanisława Kulczyńskiego, działka ujawniona w KW nr 34254, oznaczona w ewidencji
gruntów nr 243 o powierzchni 3641 m², cena wywoławcza – 310.000,00 zł, wadium-
31.000,00 zł, postąpienie 3.100,00 zł,

- Kardynała Stefana Wyszyńskiego, działka ujawniona w KW nr 64390, oznaczona
w ewidencji gruntów nr 244 o powierzchni – 4585 m², cena wywoławcza - 390.000,00 zł,
wadium – 39.000,00 zł, postąpienie – 3.900,00 zł.

Do wylicytowanej ceny za nabycie w/w nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze miasta, na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki objęte zostały granicami przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Andersa”.
W/w działki położone są na terenach uzbrojonych.
Przez działkę nr 243 i 244 przebiega kanalizacja deszczowa i instalacja elektryczna.
Przez działkę nr 244 przebiega ciepłociąg.
Nawierzchnia działek zadarniona.
Przetarg odbędzie się dnia 24.11.2006r. o godz. 11/00 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego
w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 ( II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 20.11.2006r. na konto: Urząd Miejski Wydział Finansowy Bank PEKAO S.A.I O/Słupsk nr 76124037701111000040681904.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 8488330
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
8 września 2006
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
8 września 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek