Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych na osiedlu Westrplatte - Hubalczyków

rozpoczęcie przetargu: 10.10.2006 11:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
ogłasza

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 17 miasta Słupska na osiedlu „Westerplatte – Hubalczyków”, posiadających dostęp do instalacji wodnej i kanalizacyjnej, ujawnionych w KW nr 36711, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną wolno stojącą, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
działka nr 771 o pow. 1089 m², przy ul. Marty Aluchny – Emelianow, cena wywoławcza - 46.400,00 zł,
wadium – 4.700,00 zł, postąpienie 470,00 zł,
działka nr 773 o pow. 1186 m², przy ul. Marty Aluchny – Emelianow, cena wywoławcza - 50.600,00 zł,
wadium – 5.100,00 zł, postąpienie 510,00 zł,

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 17 miasta Słupska na osiedlu „Westerplatte – Hubalczyków”, posiadających dostęp do instalacji wodnej i kanalizacyjnej, ujawnionych w KW nr 36711, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną wolno stojącą, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
działka nr 775 o pow. 792 m², przy ul. Marty Aluchny - Emelianow, cena wywoławcza 33.800,00 zł, wadium - 3.400,00 zł, postąpienie 340,00 zł,
działka nr 776 o pow. 792 m², przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza 33.800,00 zł, wadium - 3.400.00zł postąpienie 340,00 zł,
działka nr 777 o pow. 792 m², przy ul. Marty Aluchny - Emelianow, cena wywoławcza 33.800,00 zł, wadium – 3.400,00 zł, postąpienie 340,00 zł,
działka nr 778 o pow. 792 m², przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza 33.800,00 zł, wadium - 3.400,00zł postąpienie 340,00 zł,
działka nr 779 o pow. 792 m², przy ul. Marty Aluchny – Emelianow, cena wywoławcza 33.800,00 zł, wadium – 3.400,00 zł, postąpienie 340,00 zł,
działka nr 780 o pow. 792 m², przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza 33.800,00 zł, wadium - 3.400,00zł postąpienie 340,00 zł,
działka nr 781 o pow. 792 m², przy ul. Marty Aluchny – Emelianow, cena wywoławcza 33.800,00 zł, wadium - 3.400,00 zł, postąpienie 340,00 zł,
działka nr 782 o pow. 792 m², przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza 33.800,00 zł, wadium - 3.400,00zł postąpienie 340,00 zł,
działka nr 783 o pow. 784 m², przy ul. Marty Aluchny - Emelianow, cena wywoławcza 33.500,00 zł, wadium – 3.400,00 zł, postąpienie 340,00 zł,
działka nr 784 o pow. 784 m², przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza 33.500,00 zł, wadium - 3.400,00zł postąpienie 340,00 zł,
działka nr 695 o pow. 1045 m², przy ul. S. Sojki, cena wywoławcza 47.000,00 zł, wadium- 4.700,00 zł, postąpienie 470,00 zł,
działka nr 696 o pow. 1431 m², przy ul. S. Sojki, cena wywoławcza 64.400,00 zł, wadium- 6.500,00 zł, postępowanie 650,00 zł,
działka nr 697 o pow. 1556 m², przy ul. S. Sojki, cena wywoławcza 70.000,00 zł, wadium- 7.000,00 zł, postąpienie 700,00 zł.
działka nr 698 o pow. 1415 m², przy ul. S. Sojki, cena wywoławcza 63.600,00 zł, wadium- 6.400,00 zł, postąpienie 640,00 zł.
działka nr 699 o pow. 1594 m², przy ul. S. Sojki, cena wywoławcza 71.700,00 zł, wadium- 7.200,00 zł, postąpienie 720,00 zł.
działka nr 700 o pow. 1175 m², przy ul. S. Sojki, cena wywoławcza 52.900,00 zł, wadium- 5.300,00 zł, postąpienie 530,00 zł.
działka nr 701 o pow. 1120 m², przy ul. S. Sojki, cena wywoławcza 50.400,00 zł, wadium- 5.100,00 zł, postąpienie 510,00 zł.
działka nr 702/2 o pow. 783 m², przy ul. S. Sojki, cena wywoławcza 35.300,00 zł, wadium- 3.600,00 zł, postąpienie 360,00 zł.
działka nr 724 o pow. 1103 m², przy ul. S. Sojki, cena wywoławcza 49.700,00 zł, wadium- 5.000,00 zł, postąpienie 500,00 zł.
Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.
Na działkach występuje zadrzewienie, nawierzchnia zadarniona częściowo porośnięta krzakami.
Nabywca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na wycięcie drzew kolidujących z zabudową.
Przetarg odbędzie się dnia 10.10.2006 r. o godz. 11°° w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 ( II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 05.10.2006 r. na konto: Urząd Miejski Wydział Finansowy Bank PEKAO S.A. 76124037701111000040681904.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 0598488330
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
8 września 2006
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
8 września 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek