Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę wielorodzinną na os. Westerplatte-Hubalczyków

rozpoczęcie przetargu: 1.12.2006 11:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza


I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 17 miasta Słupska na osiedlu „Westerplatte – Hubalczyków”, posiadających dostęp do instalacji wodnej i kanalizacyjnej, ujawnionych w KW nr 36711, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem lokalizacji usług nieuciążliwych w parterach budynków mieszkalnych., oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
działka nr 737/2 o pow. 10615 m², przy ul. Marty Aluchny – Emelianow, cena wywoławcza -
672.000,00 zł, wadium 68.000,00 zł , postąpienie 6.270,00 zł.
działka nr 737/3 o pow. 8687 m², przy ul. Marty Aluchny – Emelianow, cena wywoławcza -
550.000,00 zł, wadium – 55.000,00 zł, postąpienie 5.500,00 zł,
Do wylicytowanej ceny za nabycie w/w nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT 0 wysokości 22 %.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte – Hubalczyków” w/w działki znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem lokalizacji usług nieuciążliwych w paterach budynków mieszkalnych.
Przetarg odbędzie się dnia 01.12.2006 r. o godz. 11°° w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 ( II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 27.11.2006 r. na konto: Urząd Miejski Wydział Finansowy Bank PEKAO S.A. 76124037701111000040681904.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 0598488330
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
8 września 2006
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
8 września 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek