Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na dostawę ciężarowego pojazdu samochodowego z zabudową izotermiczną

składanie ofert: 14.04.2004 11:00 • w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku ul. Banacha 12, pok. nr 8 sekretariat.
otwarcie ofert: 14.04.2004 11:30 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 210
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku przy ul. Banacha 12
działając na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na dostawę jednego ciężarowego pojazdu samochodowego z zabudową izotermiczną do przewozu materiałów medycznych do sterylizacji.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 10. Cena 25 zł. - płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Kryterium oceny ofert:

  • Cena - 90%
  • Okres gwarancji na zabudowę izotermiczną - 10%


Wymagany termin dostawy: - 26.05.2004 roku

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:
  • Ewa Weitmann tel. (59) 84 88 333
  • Ryszard Lewandowski tel. (59) 84 33 129


    Termin związania z ofertą - 30 dni
    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

    W przetargu mogą uczestniczyć oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  • Podmiot publikujący:
    Urząd Miejski w Słupsku
    Informację wytworzył:
    Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
    Data wytworzenia:
    29 marca 2004
    Informację opublikował:
    Sławomir Kowalczyk
    Data publikacji:
    29 marca 2004

    Urząd Miejski w Słupsku

    Urząd Miejski w Słupsku
    Plac Zwycięstwa 3
    76-200 Słupsk

    tel.: (59) 84 88 300
    fax: (59) 84 23 583

    urzad@um.slupsk.pl

    Skrytki ePUAP:
    /MiastoSlupsk/SkrytkaESP
    /MiastoSlupsk/ESP

    NIP URZĘDU: 839-31-22-476
    REGON URZĘDU: 000590645

    Dane dla kontrahentów

    MIASTO SŁUPSK
    76-200 Słupsk
    Plac Zwycięstwa 3

    NIP MIASTA: 839-10-05-507
    REGON MIASTA: 770979625
    KOD TERYT: 22-63-01-1

    Godziny pracy Urzędu

    poniedziałek: 7:30 – 16:30
    wtorek: 7:30 - 15:30
    środa: 7:30 - 15:30
    czwartek: 7:30 - 15:30
    piątek: 7:30 - 14:30

    Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

    - Referat Rejestracji Pojazdów
    - Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
    - Referat Ewidencji Ludności
    - Referat Dowodów Osobistych
    - Referat Obsługi Przedsiębiorców

    oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

    odbywa się w następujących godzinach:
    7:45 – 16:00 poniedziałek
    7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
    7:45 – 14:00 piątek