Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej przy ul.Sierpinka

rozpoczęcie przetargu: 28.12.2006 10:30 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 212
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

Ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w Słupsku przy ul.Sierpinka, na okres 3-ch lat z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy (zagospodarowanie zielenią).
Nieruchomość ujawniona jest w KW nr 34226 i oznaczona w ewidencji gruntów jako:część działki nr 290/3 , obr.13 o powierzchni - 120 m².
Cena wywoławcza stanowi wysokość rocznego czynszu dzierżawnego tj. 25,00 zł, wadium: 5,00 zł, postąpienie: 10,00 zł.
Wylicytowana wysokość czynszu dzierżawnego płatna jest z góry w stosunku rocznym do dnia 31-go marca każdego roku z doliczonym 22% pod. VAT.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Podgrodzie II" powyższa działka znajduje się na terenie o funkcji: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami.
Przetarg odbędzie się dnia 28.12.2006r. o godz.10.30 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 22.12.2006r. w kasie Urzędu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet wylicytowanej ceny pierwszej opłaty czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntu.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy wpłaconego wadium nie zwraca się.
Osoby przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów, powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.
Osoby fizyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.
Dodatkowe informacje oraz mapę terenu z oznaczonym terenem przeznaczonym do dzierżawy można uzyskać w pokoju nr 225 tut.Urzędu, tel.(059) 84 88 388.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu w trybie właściwym dla ogłoszenia.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2006
Informację opublikował:
Monika Zdanowicz
Data publikacji:
29 listopada 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek