Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sali gimnastycznej

składanie ofert: 16.04.2004 11:00 • w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku ul. Banacha 12, pok. nr 8 sekretariat.
otwarcie ofert: 16.04.2004 11:30 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 210
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku przy ul. Banacha 12
działając na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk
ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie

Projektu Budowlano-Wykonawczego sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Słupsku przy ul. Sobieskiego 3


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 20 zł - płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin wykonania zamówienia wraz z pozwoleniem na budowę do 30.07.2004 r.

Kryterium oceny ofert:

 • Cena - 100%


Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:
 • Ewa Weitmann tel. (59) 84 88 333
 • Anna Budźko-Pituła tel. (59) 84 33 129


  Termin związania z ofertą 30 dni.

  W przetargu mogą uczestniczyć oferenci spełniający warunki art. 22 Prawa zamówień publicznych i określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


 • Podmiot publikujący:
  Urząd Miejski w Słupsku
  Informację wytworzył:
  Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
  Data wytworzenia:
  5 kwietnia 2004
  Informację opublikował:
  Sławomir Kowalczyk
  Data publikacji:
  5 kwietnia 2004

  Urząd Miejski w Słupsku

  Urząd Miejski w Słupsku
  Plac Zwycięstwa 3
  76-200 Słupsk

  tel.: (59) 84 88 300
  fax: (59) 84 23 583

  urzad@um.slupsk.pl

  Skrytki ePUAP:
  /MiastoSlupsk/SkrytkaESP
  /MiastoSlupsk/ESP

  NIP URZĘDU: 839-31-22-476
  REGON URZĘDU: 000590645

  Dane dla kontrahentów

  MIASTO SŁUPSK
  76-200 Słupsk
  Plac Zwycięstwa 3

  NIP MIASTA: 839-10-05-507
  REGON MIASTA: 770979625
  KOD TERYT: 22-63-01-1

  Godziny pracy Urzędu

  poniedziałek: 7:30 – 16:30
  wtorek: 7:30 - 15:30
  środa: 7:30 - 15:30
  czwartek: 7:30 - 15:30
  piątek: 7:30 - 14:30

  Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

  - Referat Rejestracji Pojazdów
  - Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
  - Referat Ewidencji Ludności
  - Referat Dowodów Osobistych
  - Referat Obsługi Przedsiębiorców

  oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

  odbywa się w następujących godzinach:
  7:45 – 16:00 poniedziałek
  7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
  7:45 – 14:00 piątek