Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Sucharskiego

rozpoczęcie przetargu: 23.02.2007 12:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,położonych
w obrębie 17 miasta Słupska przy ul. Henryka Sucharskiego, na terenach uzbrojonych
w instalację wodną i kanalizacyjną, ujawnionych w KW nr 58742, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
działka nr 166 o powierzchni - 350 m², cena wywoławcza - 15.900,00 zł, wadium -1.600,00 zł, postąpienie 160,00zł,
działka nr 172 o powierzchni - 575 m², cena wywoławcza - 26.200,00 zł, wadium - 2.700,00 zł, postąpienie – 270,00 zł.
działka nr 173 o powierzchni - 614 m², cena wywoławcza - 28.000,00 zł, wadium – 2.800,00 zł, postąpienie – 280,00 zł.
Do wylicytowanej ceny za nabycie w/w nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Leśna Wschód – Na Stoku” w/w działki znajdują się na terenie zabudowy jednorodzinnej.
Na działkach nr: 172 i 173 występuje zadrzewienie. Nabywca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z zabudową.
Przetarg odbędzie się dnia 23.02.2007 r. o godz. 12/00 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego
w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 ( II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 20.02.2007r. na konto: Urząd Miejski Wydział Finansowy Bank PEKAO S.A. 76124037701111000040681904.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 0598488330
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
12 stycznia 2007
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
12 stycznia 2007

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek