Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na na zakup sprzętu kompuetrowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku

składanie ofert: 1.06.2004 11:00 • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku, pokój 303
otwarcie ofert: 1.06.2004 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (I piętro), pokój 110
Gmina Miejska Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 euro na zakup sprzętu kompuetrowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku.


W przetargu mogą wziąć udział firmy nie wykluczone z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 oraz spełniające wymogi art.22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177) i warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wymagany termin realizacji zadania - 14 dni od dnia podpisania umowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku w godz. 9.00-15.00 pokój 302.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 • cena - 65%
 • serwis, naprawa - 25%
 • gwarancja - 10 %


Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:

 • Tadeusz Szemryk - tel. 059 8488408
 • Daria Kostecka - tel. 059 8488313
 • w godz. 9.00-15.00.


Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Pełna oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000 zł.
Poszczególne części zadania winny być zabezpieczone w następujących wysokościach:

 • Pakiet nr 1 - 2.500 zł
 • Pakiet nr 2 - 250 zł
 • Pakiet nr 3 - 550 zł
 • Pakiet nr 4 - 200 zł
 • Pakiet nr 5 - 1.500 zł


Termin związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
9 kwietnia 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek