Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ul. Koszalińskiej

rozpoczęcie przetargu: 10.07.2007 10:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA


ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 11 miasta Słupska przy ulicy Koszalińskiej, przeznaczonych pod usługi rzemieślnicze. Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 40512.
▪ działka nr 23/22 o powierzchni 980 m²,
cena wywoławcza – 39.500,00 zł, wadium – 4.000,00 zł, postąpienie – 400,00 zł,
▪ działka nr 23/23 o powierzchni 980 m²,
cena wywoławcza – 39.500,00 zł, wadium – 4.000,00 zł, postąpienie – 400,00 zł,
▪ działka nr 23/34 o powierzchni 1155 m²,
cena wywoławcza – 46.250,00 zł, wadium – 4.700,00 zł, postąpienie – 470,00 zł,
▪ działka nr 23/35 o powierzchni 1106 m²,
cena wywoławcza – 44.300,00 zł, wadium – 4.500,00 zł, postąpienie – 450,00 zł,
Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „teren przy ulicy Koszalińskiej”, w/w nieruchomości znajdują się na terenie o funkcji: nowoprojektowany zespół usług rzemieślniczych.
Na przedmiotowym terenie przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska-Grottgera”.
Na działce nr 23/22 wzdłuż granicy z działką nr 22/1 rosną drzewa.
Przez teren działek nr 23/23 i nr 23/35 przebiega sieć wodociągowa.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.07.2007r. o godzinie 10°° w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 04.07.2007r. na konto: Urząd Miejski w Słupsku Wydział Finansowy, Bank PeKaO S.A. O/Słupsk nr 76124037701111000040681904.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 059 8488330.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
31 maja 2007
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
31 maja 2007

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek