Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości na osiedlu Westerplatte-Hubalczyków

rozpoczęcie przetargu: 13.09.2007 11:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 17 miasta Słupska na osiedlu „Westerplatte – Hubalczyków”, posiadających dostęp do instalacji wodnej i kanalizacyjnej, ujawnionych w KW nr 36711, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną wolno stojącą, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

działka nr 917 o pow. 1496 m², przy ul. Marty Aluchny – Emelianow, cena wywoławcza 90.500,00 zł, wadium- 9.100,00 zł, postąpienie 910,00 zł,
działka nr 745 o pow. 1686 m², przy ul. S. Szarmacha, cena wywoławcza 96.000,00 zł, wadium- 9.600,00 zł, postępowanie 960,00 zł,
działka nr 746 o pow. 1731 m², przy ul. S. Szarmacha, cena wywoławcza 98.500,00 zł, wadium- 9.900,00 zł, postąpienie 990,00 zł.

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte – Hubalczyków” w/w działki znajdują się na terenie zabudowy jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy.
Na działkach występuje zadrzewienie, nawierzchnia zadarniona częściowo porośnięta krzakami.
Nabywca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na wycięcie drzew kolidujących z zabudową.
Przetarg odbędzie się dnia 13.09.2007 r. o godz.11°° w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 ( II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 07.09.2007 r. na konto: Urząd Miejski Wydział Finansowy Bank PEKAO S.A. 76124037701111000040681904.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 0598488330
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
22 czerwca 2007
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
22 czerwca 2007

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek