Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 12 miasta Słupska

rozpoczęcie przetargu: 21.09.2007 11:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211


PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza


II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 12 miasta Słupska, ujawnionych w KW nr 38011, przeznaczonej pod zabudowę przemysłową rzemieślniczą i usług, oznaczone w ewidencji gruntów jako:
- działka nr 628 o pow. 2970 m², cena wywoławcza-160.000,00 zł, wadium 16.000,00 zł
postąpienie 1.600,00 zł.
- działka nr 629 o pow. 2339 m², cena wywoławcza-120.000,00 zł, wadium 12.000,00 zł postąpienie 1.200,00 zł.
- działka nr 630 o pow. 2665 m², cena wywoławcza-140.000,00 zł, wadium 14.000,00 zł
postąpienie 1.400,00 zł.
Do wylicytowanej ceny za nabycie w/w nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Przemysłowa Południe” w/w nieruchomości znajdują się na terenie o funkcji przemysłowej, rzemieślniczej i usług.
Działki nie są uzbrojone.
Nawierzchnia działek z gruntu nasypowego, zadarniona.
Przetarg odbędzie się dnia 21.09.2007 r. o godz. 11°° w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 ( II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 17.09.2007 r. na konto: Urząd Miejski Wydział Finansowy Bank PEKAO S.A. 76124037701111000040681904. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 0598488330
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
25 czerwca 2007
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
25 czerwca 2007

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek