Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ul. Konopnickiej w Słupsku

rozpoczęcie przetargu: 21.09.2007 11:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211


PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza


I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 6 miasta Słupska przy ulicy Marii Konopnickiej, ujawnionej w KW nr 30938, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo – usługową, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
- działka nr 1824 o pow. 665 m², cena wywoławcza - 280.000,00 zł, wadium 28.000,00 zł
postąpienie 2.800,00 zł.
Do wylicytowanej ceny za nabycie w/w nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wileńska” w/w nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji nowoprojektowana zabudowa mieszkaniowo – usługowa oraz w części ciąg pieszo – jezdny.
Na przedmiotowym terenie przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wileńska II”
Działka położona jest na terenach uzbrojonych, porozbiórkowych
Na działce oznaczonej nr 862/13 położonej w Słupsku przy ulicy Marii Konopnickiej ustanawia się odpłatną służebność gruntową przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości nr 1824 położonej w Słupsku przy ulicy Marii Konopnickiej w pasie gruntu o pow. 90 m².
wartość służebności wynosi 18.744,00 zł + podatek (VAT 22%).
Przetarg odbędzie się dnia 21.09.2007 r. o godz. 11°° w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 ( II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 17.09.2007 r. na konto: Urząd Miejski Wydział Finansowy Bank PEKAO S.A. 76124037701111000040681904. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 0598488330
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
2 lipca 2007
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
2 lipca 2007

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek