Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ul. Olimpijskiej w Słupsku

rozpoczęcie przetargu: 17.08.2007 11:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211


PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 3 miasta Słupska przy ulicy Olimpijskiej, ujawnionych w KW nr 42799, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

działka nr 353 o pow. 424 m², przy ul. Olimpijskiej, cena wywoławcza 19.000,00 zł, wadium- 1.900,00 zł, postąpienie 190,00 zł,
działka nr 354 o pow. 438 m², przy ul. Olimpijskiej, cena wywoławcza 19.500,00 zł, wadium- 2.000,00 zł, postępowanie 200,00 zł,

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.

Przedmiotowe działki znajdują się na obszarze miasta, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Działki są nie uzbrojone.
Nawierzchnia działek zadarniona częściowo porośnięta krzewami.
Przetarg odbędzie się dnia 17.08.2007 r. o godz.11°° w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 ( II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 13.08.2007 r. na konto: Urząd Miejski Wydział Finansowy Bank PEKAO S.A. 76124037701111000040681904. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 0598488330
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.


Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
2 lipca 2007
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
2 lipca 2007

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek