Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na dokończenie remontu kapitalnego przychodni lekarskiej przy ul. Tuwima 37 w Słupsku.

składanie ofert: 24.06.2004 11:00 • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku, pokój 303
otwarcie ofert: 24.06.2004 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (I piętro), pokój 110
Gmina Miejska Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 euro na dokończenie remontu kapitalnego przychodni lekarskiej przy ul. Tuwima 37 w Słupsku.

W przetargu mogą wziąć udział firmy nie wykluczone z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 oraz spełniające wymogi art.22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177) i warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pożądany termin realizacji zadania - 2 miesiące licząc od dnia udzielenia zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku w godz. 9.00-15.00 pokój 302.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

  • cena - 80 %
  • gwarancja - 10 %
  • termin realizacji - 10 %


Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Termin związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
29 kwietnia 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
29 kwietnia 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek