Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na dostawę wraz z montażem wyposażenia centralnej sterylizatorni szpitala wojewódzkiego

składanie ofert: 14.05.2004 11:00 • w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha 12, pok. nr 8 - sekretariat
otwarcie ofert: 14.05.2004 11:30 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 210
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, działając na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk,
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na dostawę wraz z montażem wyposażenia centralnej sterylizatorni szpitala wojewódzkiego w budowie w Słupsku.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 10. Cena 15 zł. - płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.

Zakres dostaw:

 1. Wyposażenie biurowe:

  • aparaty telefoniczne - szt. 7
  • zestaw komputerowy - kpl.1
  • verticale na okna - szt. 3
  • zegary ścienne - szt. 5
  • inny drobny sprzęt biurowy

 2. Wyposażenie technologiczne sterylizatorni:

  • wytwornica pary do mycia i dezynfekcji urządzeń technologicznych - szt. 1
  • dozownik do sporządzania roztworów roboczych z koncentratów płynnych środków dezynfekujących - szt. 1
  • moduł pośredniczący zapewniający podłączenie 5 sterylizatorów do komputera zewnętrznego - szt. 1
  • kontenery z pokrywami do zabezpieczenia w transporcie ładunku sterylnego - szt. 150
  • odboje na ściany i drzwi dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem wózkami w czasie transportu - mb 95
  • montaż instalacji kontroli dostępu w wersji nadtynkowej - kpl. 1
  • wykonanie projektu, instrukcji p.poż. wraz z oznakowaniem i dostawą podręcznego sprzętu gaśniczego - kpl. 1Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Wymagany termin dostawy: - 15.06.2004
W przetargu mogą uczestniczyć oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz
spełniający warunki art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty przez wykonawcę.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert:

 • Cena - 100%


Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

 • Ryszard Stachowicz, tel. 059 84-21-299
 • Ryszard Lewandowski tel. 059 84-33-129


Termin związania ofertą - 30 dni
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
30 kwietnia 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
30 kwietnia 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek