Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na Termomodernizacji Szkoły Podstawowej - wymiana stolarki okiennej

składanie ofert: 21.06.2004 9:30 • w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha 12, pok. nr 8 - sekretariat
otwarcie ofert: 21.06.2004 10:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 210
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, działając na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk,
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie Termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul.Grottgera w Słupsku - wymiana stolarki okiennej.


 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Wymiana wraz z dostawą 186 szt. okien drewnianych klejonych z nawiewnikami. Dostawa dotyczy 9 asortymentów wymiarowych; największe partie jednego asortymentu liczą 71 szt., 52 szt., 26 szt. Współczynnik przenikania ciepła średni dla całego okna poniżej 1,5 W/m2K Szczegółowy zakres dostawy jest zawarty w SIWZ.

 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 50 zł – płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia do 25.08.2004 r.
 6. Warunki udziału w postępowaniu:

  • w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
  • wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmii i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na nie mniej niż 3 lata
  • wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  • wykonawca winien wykazać się minimum dwoma zamówieniami, o wartości min. 80% ceny ofertowej, wykonanymi w czasie dwóch miesięcy na przestrzeni ostatnich trzech lat. Podmioty występujące wspólnie - jw. lecz suma wartości zamówień wykonanych przez podmioty w tym samym czasie kalendarzowym.

 7. Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
 8. Wymagane wadium 7.000,00 zł
 9. Kryterium oceny ofert - najniższa cena.
 10. Termin związania ofertą do 21.08.2004 r.
 11. Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

  • Ewa Weitmann tel. 059 84-88-333
  • Anna Budźko-Pituła tel. 059 84-33-129

 12. Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 30.04.2004r.

Nr zarejestrowania w Urzędzie Zamówień Publicznych 35182/2004

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
30 kwietnia 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
30 kwietnia 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek