Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę sali gimnastycznej

składanie ofert: 21.05.2004 9:30 • w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha 12, pok. nr 8 - sekretariat
otwarcie ofert: 21.05.2004 10:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 210
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.Banacha 12, działając na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk,
ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 4 przy ul.Banacha 17 w Słupsku


 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pełnobranżowego wraz z pozwoleniem na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 4 w Słupsku
  Obiekt jest zlokalizowany przy ul. Banacha 17 w Słupsku na działce nr 298
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 20 zł - płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wraz z pozwoleniem na budowę do 10.10.2004 r.
 6. Warunki udziału w postępowaniu:

  • w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
  • wykonawca winien wykazać się minimum dwoma projektami wykonawczymi sal gimnastycznych opracowanymi w latach 1999 - 2003 w tym przynajmniej jednym zrealizowanym.

 7. Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
 8. Wadium - nie jest wymagane
 9. Kryterium oceny ofert - najniższa cena; waga kryterium 100%
 10. Termin związania ofertą do 20.06.2004 r.
 11. Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

  • Ewa Weitmann tel. 059 84 88 333
  • Anna Budźko-Pituła tel. 059 84 33 129

 12. Ogłoszenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie RZI w Słupsku, na stronach internetowych www.rzislupsk.republika.pl oraz www.um.slupsk.pl.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
11 maja 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
11 maja 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek