Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Szafranka i ulicy Hubalczyków

rozpoczęcie przetargu: 25.07.2008 10:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
OGŁASZA:

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 17 miasta Słupska przy ulicy Franciszka Szafranka 1, przeznaczonej pod zabudowę usługową. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 36711.
- działka nr 930 o powierzchni 12.803 m²,
cena wywoławcza – 4.800.000,00 zł, wadium – 480.000,00 zł, postąpienie nie mniej niż
– 48.000,00 zł,
Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 17 miasta Słupska przy ulicy Hubalczyków, przeznaczonej pod zabudowę usługową. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 36711.
- działka nr 928 o powierzchni 5795 m²,
cena wywoławcza – 2.200.000,00 zł, wadium – 220.000,00 zł, postąpienie nie mniej niż
– 22.000,00 zł,
Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 928 odbył się w dniu 14.04.2008r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte-Hubalczyków” w/w nieruchomości znajdują się na terenie o funkcji: tereny zabudowy usługowej.
Część działki nr 930 znajduje się na obszarze stanowisk archeologicznych.
Działka nr 930 obciążona jest linią telekomunikacyjną, działka nr 928 linią energetyczną.
Na nieruchomościach znajdują się pojedyncze drzewa.
Nieruchomości położone są na terenie uzbrojonym.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.07.2008r. o godzinie 10°° w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 21.07.2008r. na konto: Urząd Miejski w Słupsku Wydział Finansowy, Bank PeKaO S.A. O/Słupsk nr 76124037701111000040681904. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 059 8488330.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
19 maja 2008
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
19 maja 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek