Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę sali gimnastycznej

składanie ofert: 4.06.2004 9:30 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 8 – sekretariat
otwarcie ofert: 4.06.2004 10:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 210
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.Banacha12, działając na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk,
ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul.Szymanowskiego 5 w Słupsku. 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pełnobranżowego wraz z pozwoleniem na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul.Szymanowskiego 5 w Słupsku.
  Obiekt jest zlokalizowany przy ul.Szymanowskiego 5 w Słupsku na działce nr 627/6 obręb 13
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 20 zł - płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania dokumentacji do 10.10.2004r.,
  uzyskanie pozwolenia na budowę do 10.11.2004 r.
 6. Warunki udziału w postępowaniu:

  • w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
  • wykonawca winien wykazać się minimum dwoma projektami wykonawczymi sal gimnastycznych opracowanymi w latach 1999 – 2003 w tym przynajmniej jednym zrealizowanym.

 7. Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ.
 8. Wadium – nie jest wymagane
 9. Kryterium oceny ofert – najniższa cena; waga kryterium 100%
 10. Termin związania ofertą 30 dni
 11. Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

  • Ewa Weitmann tel. 059 / 84 88 333
  • Anna Budźko-Pituła tel. 059 / 84 33 129

 12. Ogłoszenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie RZI w Słupsku, na stronach internetowych:
  www.rzislupsk.republika.pl
  www.um.slupsk.pl

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
21 maja 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
21 maja 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek