Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w obrębie 12 miasta Słupska

rozpoczęcie przetargu: 4.09.2008 10:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza


I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 12 miasta Słupska, ujawnionych w KW nr 38011, przeznaczonych pod zabudowę przemysłową rzemieślniczą i usług, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
- działka nr 634 o pow. 3705 m², cena wywoławcza – 301500,00 zł, wadium 30150,00 zł
postąpienie nie mniej niż 3015,00 zł.
- działka nr 635 o pow. 3635 m², cena wywoławcza - 295800,00 zł, wadium 29580,00 zł postąpienie nie mniej niż 2958,00 zł.
Do wylicytowanej ceny za nabycie w/w nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Przemysłowa Południe” w/w nieruchomości znajdują się na terenie o funkcji przemysłowej, rzemieślniczej i usług.
Działki nie są uzbrojone, nawierzchnia działek z gruntu nasypowego, zadarniona.
Przetarg odbędzie się dnia 04.09.2008 r. o godz. 10°° w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 ( II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 29.08.2008 r. na konto: Urząd Miejski Wydział Finansowy Bank PEKAO S.A. 76124037701111000040681904. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 0598488330
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
29 maja 2008
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
29 maja 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek