Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ul. Akacjowej.

rozpoczęcie przetargu: 12.09.2008 11:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
ogłasza

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 18 miasta Słupska na osiedlu „Westerplatte – Hubalczyków”, posiadających dostęp do instalacji wodnej i kanalizacyjnej, ujawnionych w KW nr 39031, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną wolno stojącą, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
- działka nr 1077/13 o pow. 864 m², przy ul. Akacjowej, cena wywoławcza 77850,00 zł,wadium - 7800,00 zł, postąpienie nie mniej niż 780,00 zł,
- działka nr 1077/14 o pow. 889 m², przy ul. Akacjowej, cena wywoławcza 80050,00 zł,wadium - 8100,00 zł, postąpienie nie mniej niż 810,00 zł,
- działka nr 1077/15 o pow. 889 m², przy ul. Akacjowej, cena wywoławcza 80050,00 zł,wadium - 8100,00 zł, postąpienie nie mniej niż 810,00 zł,
- działka nr 1077/19 o pow. 896 m², przy ul. Akacjowej, cena wywoławcza 80700,00 zł,wadium - 8100,00 zł, postąpienie nie mniej niż 810,00 zł,
- działka nr 1077/20 o pow. 874 m², przy ul. Akacjowej, cena wywoławcza 78750,00 zł,wadium - 7900,00 zł, postąpienie nie mniej niż 790,00 zł.
- działka nr 1077/21 o pow. 874 m², przy ul. Akacjowej, cena wywoławcza 78750,00 zł,wadium - 7900,00 zł, postąpienie nie mniej niż 790,00 zł,
- działka nr 1077/22 o pow. 881 m², przy ul. Akacjowej, cena wywoławcza 79350,00 zł,wadium - 8000,00 zł, postąpienie nie mniej niż 800,00 zł,
- działka nr 1077/23 o pow. 886 m², przy ul. Akacjowej, cena wywoławcza 79800,00 zł,wadium - 8000,00 zł, postąpienie nie mniej niż 800,00 zł,
- działka nr 1077/24 o pow. 896 m², przy ul. Akacjowej, cena wywoławcza 80700,00 zł,wadium - 8100,00 zł, postąpienie nie mniej niż 810,00 zł.
- działka nr 1077/25 o pow. 896 m², przy ul. Akacjowej, cena wywoławcza 80700,00 zł,wadium - 8100,00 zł,postąpienie nie mniej niż 810,00 zł.
- działka nr 1077/30 o pow. 778 m², przy ul. Akacjowej, cena wywoławcza 70150,00 zł,wadium - 7100,00 zł, postąpienie nie mniej niż 710,00 zł,
- działka nr 1077/31 o pow. 798 m², przy ul. Akacjowej, cena wywoławcza 71950,00 zł,wadium - 7200,00 zł, postąpienie nie mniej niż 720,00 zł,
- działka nr 1077/32 o pow. 808 m², przy ul. Akacjowej, cena wywoławcza 72850,00 zł,wadium - 7300,00 zł, postąpienie nie mniej niż 730,00 zł,
- działka nr 1077/33 o pow. 854 m², przy ul. Akacjowej, cena wywoławcza 76950,00 zł,wadium - 7700,00 zł, postąpienie nie mniej niż 770,00 zł.

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte – Hubalczyków” w/w działki znajdują się na terenie zabudowy jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy. Nawierzchnia działek częściowo zadarniona, pojedyncze zadrzewienia bez wartości. Nabywca zobowiązany jest do wyłączenia przedmiotowych działek z produkcji rolniczej. Przetarg odbędzie się dnia 12.09.2008 roku o godz.11°° w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (IIp.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 08.09.2008 roku na konto: Urząd Miejski Wydział Finansowy Bank PEKAO S.A. 76124037701111000040681904. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 0598488330 Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
1 lipca 2008
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
1 lipca 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek