Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Bieżące utrzymanie rowów i stawów wodnych na terenie miasta Słupska

składanie ofert: 8.06.2004 10:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok. 222
otwarcie ofert: 8.06.2004 10:30 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 219

 1. Zamawiający:
  Gmina Miejska Słupsk
  Pl. Zwycięstwa 3
  76-200 Słupsk
  tel/fax 059-8422311
  www.slupsk.pl
 2. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:
  Bieżące utrzymanie rowów i stawów wodnych na terenie miasta Słupska
  - rodzaj zamówienia: usługi
  Dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań: 5
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
 3. Termin (okres) realizacji zamówienia:
  Termin realizacji całości zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z wyjątkiem Zadania Nr 1 gdzie rów C będzie utrzymywany od dnia 01.11.2004r. do dnia obowiązywania umowy na pozostałą część zadania.
 4. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
 5. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
  cena (koszt) - 100%
 6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

  • formularz można odebrać:
   osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu: 222 lub listem pocztowym.

 7. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 19, poz. 177

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
24 maja 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
24 maja 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek