Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w obrębie 9 miasta Słupska

rozpoczęcie przetargu: 16.09.2008 10:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 9 miasta Słupska, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 34135.
- działka nr 1208 o powierzchni 870 m²,
cena wywoławcza - 78.400,00 zł, wadium - 7.900,00 zł, postąpienie nie mniej niż - 790,00 zł
- działka nr 1209 o powierzchni 738 m²,
cena wywoławcza - 66.650,00 zł, wadium - 6.700,00 zł, postąpienie nie mniej niż - 670,00 zł
- działka nr 1210 o powierzchni 788 m²,
cena wywoławcza - 71.100,00 zł, wadium - 7.200,00 zł, postąpienie nie mniej niż - 720,00 zł
- działka nr 1212 o powierzchni 872 m²,
cena wywoławcza - 78.600,00 zł, wadium - 7.900,00 zł, postąpienie nie mniej niż - 790,00 zł
- działka nr 1213 o powierzchni 783 m²,
cena wywoławcza - 70.650,00 zł, wadium - 7.100,00 zł, postąpienie nie mniej niż - 710,00 zł
- działka nr 1214 o powierzchni 738 m²,
cena wywoławcza - 66.650,00 zł, wadium - 6.700,00 zł, postąpienie nie mniej niż - 670,00 zł
- działka nr 1215 o powierzchni 870 m²,
cena wywoławcza - 78.400,00 zł, wadium - 7.900,00 zł, postąpienie nie mniej niż - 790,00 zł
Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Piłsudskiego-Banacha” przedmiotowe działki znajdują się na terenie o funkcji: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na przedmiotowym terenie przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Piłsudskiego-Banacha II”.
Nabywca zobowiązany jest do wyłączenia przedmiotowych nieruchomości z produkcji rolniczej.
Nieruchomości położone są na terenie uzbrojonym.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2008r. o godzinie 10°° w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 10.09.2008r. na konto: Urząd Miejski w Słupsku Wydział Finansowy, Bank PeKaO S.A. O/Słupsk nr 76124037701111000040681904. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 059 8488330.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
18 lipca 2008
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
18 lipca 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek