Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ul. Akacjowej i ul. Piłsudskiego

rozpoczęcie przetargu: 29.09.2008 11:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
ogłasza
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Słupsku przy ulicy Akacjowej w obrębie 18 miasta Słupska, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 39031.
- działka nr 1077/26 o powierzchni 1019 m²,
cena wywoławcza - 91.650,00 zł, wadium - 9.200,00 zł, postąpienie nie mniej niż - 920,00 zł
Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte-Hubalczyków” przedmiotowa działka znajduje się na terenie o funkcji zabudowy jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy.
Teren, na którym znajduje się w/w nieruchomość, uzbrojony jest w sieć wodno-kanalizacyjną. Nawierzchnia działki częściowo zadarniona, pojedyncze zadrzewienia bez wartości.
Nabywca zobowiązany jest do wyłączenia przedmiotowej działki z produkcji rolniczej.

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 9 miasta Słupska, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 34135.
- działka nr 1211 o powierzchni 930 m²,
cena wywoławcza - 83.750,00 zł, wadium - 8.400,00 zł, postąpienie nie mniej niż - 840,00 zł
Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Piłsudskiego-Banacha” przedmiotowa działka znajduje się na terenie o funkcji: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na przedmiotowym terenie przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Piłsudskiego -Banacha II”.
Nabywca zobowiązany jest do wyłączenia przedmiotowej działki z produkcji rolniczej.
Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.09.2008r. o godzinie 11°° w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 23.09.2008r. na konto: Urząd Miejski w Słupsku Wydział Finansowy, Bank PeKaO S.A. O/Słupsk nr 76124037701111000040681904. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 059 8488330.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
21 lipca 2008
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
21 lipca 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek