Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ulicy Karola Borchardta

rozpoczęcie przetargu: 10.10.2008 10:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 1 miasta Słupska przy ulicy Karola Borchardta, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 74392.
- działka nr 38/47 o powierzchni 4501 m2
cena wywoławcza – 340.550,00 zł, wadium – 34.100,00 zł, postąpienie - nie mniej niż 3.410,00 zł
- działka nr 38/48 o powierzchni 4365 m2
cena wywoławcza – 330.300,00 zł, wadium – 33.100,00 zł, postąpienie - nie mniej niż 3.310,00 zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

Przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Przemysłowo-Składowa „Północ” obejmująca Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną” na terenie o funkcji: tereny przemysłu nieuciążliwego funkcja dopuszczalna usługi, usługi rzemiosła. Teren podmokły.
Nieruchomości położone są na terenie uzbrojonym.

Na nieruchomości oznaczonej nr 38/46 położonej w Słupsku przy ulicy Karola Borchardta ustanawia się odpłatną służebność gruntową przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości nr 38/47 położonej przy ulicy Karola Borchardta w pasie gruntu o pow. 105 m2.
Wartość służebności wynosi 3.700,00 zł + 22 % VAT.
Należność za ustanowienie służebności płatna jest jednorazowo przez nabywcę działki nr 38/47 przed podpisaniem umowy notarialnej.

Nabywca zobowiązany jest do wyłączenia przedmiotowych nieruchomości z produkcji rolniczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.10.2008r. o godzinie 10°° w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 06.10.2008r. na konto: Urząd Miejski w Słupsku Wydział Finansowy, Bank PeKaO S.A. O/Słupsk nr 76124037701111000040681904. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 059 8488330.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Grażyna Pastwa
Data wytworzenia:
5 sierpnia 2008
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
5 sierpnia 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek