Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II nieograniczony przetarg ustny na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Słupsku przy ul. Solskiego 17

rozpoczęcie przetargu: 28.05.2009 10:00 • sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości (lokali mieszkalnych) położonej w Słupsku przy ul. Solskiego 17 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk .

1.Lokal mieszkalny Nr 2 o pow. użytkowej 86,61m2, położony na parterze w budynku przy ul. Solskiego 17 wraz z udziałem 504/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej Nr 441/3 o powierzchni 514 m2 w obrębie 6, Kw. Nr 32875.

cena wywoławcza : 306.644,00zł w tym:

cena lokalu : 301.000,00 zł

cena udziału 504/10000 części w prawie użytkowania wieczystego

działki gruntu: 5.644,00zł

Wadium : 30.700,00zł

postąpienie: nie mniej niż 3.070,00zł


2.Lokal mieszkalny Nr 3 o pow. użytkowej 48,45m2, położony na parterze w budynku przy ul. Solskiego 17 wraz z udziałem 282/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu Nr 441/3 o powierzchni 514 m2 w obrębie 6, Kw. Nr 32875.

cena wywoławcza : 163.358,00zł w tym:

cena lokalu : 160.200,00 zł

cena udziału 282/10000 części w prawie użytkowania wieczystego

działki gruntu: 3.158,00zł

Wadium : 16.400,00zł

postąpienie: nie mniej niż 1.640,00zł


3. Lokal mieszkalny Nr 12 o pow. użytkowej 61,29m2, położony na II piętrze w budynku przy ul. Solskiego 17 wraz z udziałem 357/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu Nr 441/3 o powierzchni 514 m2 w obrębie 6, Kw. Nr 32875.

cena wywoławcza : 200.998,00zł w tym:

cena lokalu : 197.000,00 zł

cena udziału 357/10000 części w prawie użytkowania wieczystego

działki gruntu: 3.998,00zł

Wadium : 20.100,00zł

postąpienie: nie mniej niż 2.010,00zł


4.Lokal mieszkalny Nr 13 o pow. użytkowej 92,29m2, położony na II piętrze w budynku przy ul. Solskiego 17 wraz z udziałem 537/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu Nr 441/3 o powierzchni 514 m2 w obrębie 6, Kw. Nr 32875.

cena wywoławcza : 318.513,00zł w tym:

cena lokalu : 312.500,00 zł

cena udziału 537/10000 części w prawie użytkowania wieczystego

działki gruntu: 6.013,00zł

Wadium : 31.900,00zł

postąpienie: nie mniej niż 3.190,00zł


5.Lokal mieszkalny Nr 16 o pow. użytkowej 54,50m2, położony na III piętrze w budynku przy ul. Solskiego 17 wraz z udziałem 317/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu Nr 441/3 o powierzchni 514 m2 w obrębie 6, Kw. Nr 32875.

cena wywoławcza : 183.650,00zł w tym:

cena lokalu : 180.100,00 zł

cena udziału 317/10000 części w prawie użytkowania wieczystego

działki gruntu: 3.550,00zł

Wadium : 18.400,00zł

postąpienie: nie mniej niż 1.840,00zł


6.Lokal mieszkalny Nr 17 o pow. użytkowej 61,16m2, położony na III piętrze w budynku przy ul. Solskiego 17 wraz z udziałem 356/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu Nr 441/3 o powierzchni 514 m2 w obrębie 6, Kw. Nr 32875.

cena wywoławcza : 195.386,00zł w tym:

cena lokalu : 191.400,00 zł

cena udziału 356/10000 części w prawie użytkowania wieczystego

działki gruntu: 3.986,00zł

Wadium : 19.600,00zł

postąpienie: nie mniej niż 1.960,00zł


7.Lokal mieszkalny Nr 18 o pow. użytkowej 91,84m2, położony na III piętrze w budynku przy ul. Solskiego 17 wraz z udziałem 535/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu Nr 441/3 o powierzchni 514 m2 w obrębie 6, Kw. Nr 32875.

cena wywoławcza : 309.091,00zł w tym:

cena lokalu : 303.100,00 zł

cena udziału 535/10000 części w prawie użytkowania wieczystego

działki gruntu: 5.991,00zł

Wadium : 31.000,00zł

postąpienie: nie mniej niż 3.100,00zł


8.Lokal mieszkalny Nr 19 o pow. użytkowej 76,68m2, położony na III piętrze w budynku przy ul. Solskiego 17 wraz z udziałem 446/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu Nr 441/3 o powierzchni 514 m2 w obrębie 6, Kw. Nr 32875.

cena wywoławcza : 258.194,00zł w tym:

cena lokalu : 253.200,00 zł

cena udziału 446/10000 części w prawie użytkowania wieczystego

działki gruntu: 4994,00zł

Wadium : 25.900,00zł

postąpienie: nie mniej niż 2.590,00zł


Pierwsza opłata z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu dla wszystkich wyżej wymienionych lokali mieszkalnych wynosi 25 % wartości udziału w gruncie. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 1% wartości nabytego udziału w gruncie plus podatek VAT i płatna jest z góry do dnia 31 marca każdego roku, począwszy od 2010roku. Opłaty roczne wnoszone są przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku.

Czas trwania użytkowania wieczystego gruntu ustala się do dnia 25-10-2098roku.

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ”Mickiewicza”, położona jest na terenach o funkcji: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (przystąpiono do zmiany planu „ Mickiewicza A”.)

Pierwszy przetarg odbył się 05 lutego 2008 roku .

II Nieograniczony przetarg ustny odbędzie się 28 maja 2009 roku o godz.1000 w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 25 maja 2009 roku na konto: Urząd Miejski w Słupsku Wydział Finansowy, BANK Pekao S.A.–I O/Słupsk 76124037701111000040681904.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie 0598488410. Mieszkania będą udostępnione do oglądania w dniu 22.maja 2009r w godzinach od 1400- do 1500 .

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Ryszard Kwiatkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 marca 2009
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
20 marca 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek