Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Racławickiej w Słupsku

rozpoczęcie przetargu: 29.05.2009 10:00 • sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 18 miasta Słupska przy ulicy Racławickiej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 34033.

- działka nr 134/65 o powierzchni 813m²,

cena wywoławcza - 82.200,00 zł, wadium - 8.300,00 zł, postąpienie nie mniej niż – 830,00 zł

- działka nr 134/66 o powierzchni 818m²,

cena wywoławcza - 82.700,00 zł, wadium - 8.300,00 zł, postąpienie nie mniej niż – 830,00 zł

- działka nr 134/67 o powierzchni 770m²,

cena wywoławcza - 77.900,00 zł, wadium - 7.800,00 zł, postąpienie nie mniej niż – 780,00 zł

- działka nr 134/68 o powierzchni 820m²,

cena wywoławcza - 82.900,00 zł, wadium - 8.300,00 zł, postąpienie nie mniej niż – 830,00 zł

- działka nr 134/69 o powierzchni 920m²,

cena wywoławcza - 92.900,00 zł, wadium - 9.300,00 zł, postąpienie nie mniej niż – 930,00 zł

- działka nr 134/70 o powierzchni 959m²,

cena wywoławcza - 96.800,00 zł, wadium - 9.700,00 zł, postąpienie nie mniej niż – 970,00 zł

- działka nr 134/71 o powierzchni 920m²,

cena wywoławcza - 92.900,00 zł, wadium - 9.300,00 zł, postąpienie nie mniej niż – 930,00 zł

- działka nr 134/72 o powierzchni 839m²,

cena wywoławcza - 84.800,00 zł, wadium - 8.500,00 zł, postąpienie nie mniej niż – 850,00 zł

- działka nr 134/73 o powierzchni 840m²,

cena wywoławcza - 84.900,00 zł, wadium - 8.500,00 zł, postąpienie nie mniej niż – 850,00 zł

- działka nr 134/74 o powierzchni 840m²,

cena wywoławcza - 84.900,00 zł, wadium - 8.500,00 zł, postąpienie nie mniej niż – 850,00 zł

- działka nr 134/75 o powierzchni 820m²,

cena wywoławcza - 82.900,00 zł, wadium - 8.300,00 zł, postąpienie nie mniej niż – 830,00 zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Sułkowskiego” przedmiotowe działki znajdują się na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomości położone są na terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową.

Działki znajdują się na terenie podmokłym, zakrzaczonym.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.05.2009r. o godzinie 10°°w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 25.05.2009r.na konto: Urząd Miejski w Słupsku Wydział Finansowy, Bank PeKaO S.A. O/Słupsk nr 76124037701111000040681904. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 059 8488330.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Ryszard Kwiatkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 marca 2009
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
24 marca 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek