Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Karola Kniaziewicza

rozpoczęcie przetargu: 23.06.2009 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, położonej w obrębie 13 miasta Słupska przy ulicy Karola Kniaziewicza, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 34226.

- działka nr 1036 o powierzchni 1646m²

cena wywoławcza – 398.200,00 zł, wadium – 39.900,00 zł, postąpienie - nie mniej niż 3.990,00 zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1036 odbył się w dniu 04.03.2009r.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kniaziewicza” na terenie o funkcji: tereny istniejącej zabudowy wielorodzinnej.

Na działce nr 1036 znajdują się nasadzenia drzew i krzewów.

Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.06.2009r. o godzinie 10°°w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 17.06.2009r.na konto: Urząd Miejski w Słupsku Wydział Finansowy, Bank PeKaO S.A. O/Słupsk nr 76124037701111000040681904. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 059 8488330.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Ryszard Kwiatkowski Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2009
Informację opublikował:
Renata Myślińska
Data publikacji:
16 kwietnia 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek