Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości przy ulicy Rybackiej w Słupsku

rozpoczęcie przetargu: 30.07.2009 10:00 • sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

PREZYDENT MIASTA SŁUPSK


ogłasza

I nieograniczony przetarg ustnyna dzierżawę nieruchomości, położonej przy ulicy Rybackiej

w obrębie 12 miasta Słupska, przeznaczonej na cele przemysłowo-składowe. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 38011. Okres dzierżawy nieruchomości od 01 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku.


- działka nr 281/3 oraz część działki nr 367/5 o łącznej powierzchni 2096m²,

cena wywoławcza czynszu dzierżawy (roczny) – 14.000,00 zł,

wadium – 1.400,00 zł, postąpienie nie mniej niż – 140,00 zł


Do wylicytowanej ceny czynszu dzierżawy zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.


W/w nieruchomość znajduje się na terenie Miasta na którym, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Słupska powyższy teren znajduje się na obszarze

o funkcji : tereny przemysłowe z preferowaną funkcją przekształcenia na funkcję usługową

i mieszkaniową wielorodzinną.


Przetarg odbędzie się w dniu 30.07.2009r. o godzinie 10°°w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 24.07.2009r.na konto: Urząd Miejski w Słupsku Wydział Finansowy, Bank PeKaO S.A. O/Słupsk nr 76124037701111000040681904. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy wpłaconego wadium nie zwraca się.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 214 tut. urzędu lub telefonicznie 059 8488334.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Andrzej Kaczmarczyk - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 czerwca 2009
Informację opublikował:
Anna Dziuba
Data publikacji:
3 lipca 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek