Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Ogrodowej w Słupsku

rozpoczęcie przetargu: 16.09.2009 10:00 • sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 13 miasta Słupska przy ulicy Ogrodowej 5a, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 41715.

  • działka nr 1037 o powierzchni 1448m² zabudowana budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 1463,61 m²

cena wywoławcza – 2.000.000,00 zł, wadium – 200.000,00 zł, postąpienie - nie mniej niż

20.000,00 zł

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 1037 odbył się w dniu 14.05.2009r.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Centrum Południe” na terenie o funkcji: usługi o charakterze nieuciążliwym, w części usługi w zakresie administracji, nauki, kultury i usług zdrowia oraz w pasie drogi lokalnej.

Przez teren nieruchomości przebiegają liczne sieci infrastruktury technicznej. Na działce znajdują się studzienki kanalizacyjne i słupy oświetleniowe.

Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2009r. o godzinie 1000 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 10.09.2009r.na konto: Urząd Miejski w Słupsku Wydział Finansowy, Bank PeKaO S.A. O/Słupsk nr 76124037701111000040681904. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 059 8488330.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Ryszard Kwiatkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 lipca 2009
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
9 lipca 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek