Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Bieżące utrzymanie cieków i stanów wodnych na terenie miasta Słupska

składanie ofert: 15.01.2004 9:30 • pok. 219 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro)
otwarcie ofert: 15.01.2004 12:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 219
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
Ogłasza nieograniczony przetarg poniżej 30.000 euro na bieżące utrzymanie cieków i stanów wodnych na terenie miasta Słupska.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 222 tut. urzędu lub telefonicznie 84-88-401 lub e-mail: wgkios@um.slupsk.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:
Danuta Wojcińska
Joanna Miller

Postępowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Kryterium wyboru oferty:
-cena (100%)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego w pok.222.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych, na 1 lub kilka zadań z 6 stanowiących przedmiot zamówienia.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
7 stycznia 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
7 stycznia 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek