Interpelacje i zapytania radnych Rady Miasta - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Interpelacje i zapytania radnych Rady Miasta

106

Interpelujący radny: Adam Treder
dot. stanu zagrożenia przeciwpowodziowego w mieście Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
radny Adam Treder
Data wytworzenia:
20 lutego 2024
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
21 lutego 2024
Nazwa pliku:
interpelacja
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
radny Adam Treder
Data wytworzenia:
20 lutego 2024
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
21 lutego 2024

105

Interpelujący radny: Beata Chrzanowska
dot. odbioru robót drogowych ulicy Morskiej i ulicy Armii Krajowej
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radna Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
5 lutego 2024
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
5 lutego 2024
Informację zaktualizował:
Anna Lessnau
Data aktualizacji:
19 lutego 2024
Nazwa pliku:
interpelacja
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radna Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
5 lutego 2024
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
5 lutego 2024
Nazwa pliku:
odpowiedź
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
19 lutego 2024
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
19 lutego 2024

104

Interpelujący radny: Beata Chrzanowska
dot. budowy ringu
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
20 grudnia 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
21 grudnia 2023
Informację zaktualizował:
Ilona Czechowicz
Data aktualizacji:
5 stycznia 2024
Nazwa pliku:
interpelacja
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
20 grudnia 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
21 grudnia 2023
Nazwa pliku:
odpowiedź
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
4 stycznia 2024
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
5 stycznia 2024

103

Interpelujący radny: Bogusław Dobkowski
dot. zmiany małego wycinka planu miejscowego Andersa II z 2013 r.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Bogusław Dobkowski
Data wytworzenia:
20 grudnia 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
20 grudnia 2023
Informację zaktualizował:
Anna Lessnau
Data aktualizacji:
29 grudnia 2023
Nazwa pliku:
interpelacja
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Bogusław Dobkowski
Data wytworzenia:
20 grudnia 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
20 grudnia 2023
Nazwa pliku:
odpowiedź
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
29 grudnia 2023

102

Interpelujący radny: Beata Chrzanowska
dot. funkcjonowania uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Radna Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
20 listopada 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
22 listopada 2023
Informację zaktualizował:
Anna Lessnau
Data aktualizacji:
8 grudnia 2023
Nazwa pliku:
interpelacja
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radna Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
20 listopada 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
22 listopada 2023
Nazwa pliku:
odpowiedź
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
4 grudnia 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
8 grudnia 2023
Nazwa pliku:
dodatkowa odpowiedź i informacja
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Maciej Araszkiewicz Dyrektor Wydziału Polityki Przestrzennej
Data wytworzenia:
7 grudnia 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
8 grudnia 2023

101

Interpelujący radny: Bogusław Dobkowski
dot. dowozu ludzi do lokali wyborczych w dniu 15 października br.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Bogusław Dobkowski
Data wytworzenia:
11 września 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
12 września 2023
Informację zaktualizował:
Anna Lessnau
Data aktualizacji:
15 września 2023
Nazwa pliku:
interpelacja
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Bogusław Dobkowski
Data wytworzenia:
11 września 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
12 września 2023
Nazwa pliku:
odpowiedź
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 września 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
15 września 2023

100

Interpelujący radny: Bogusław Dobkowski
dot. przywrócenia Gryfa na frontowej elewacji ratusza
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Bogusław Dobkowski
Data wytworzenia:
6 września 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
6 września 2023
Informację zaktualizował:
Anna Lessnau
Data aktualizacji:
26 września 2023
Nazwa pliku:
interpelacja
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Bogusław Dobkowski
Data wytworzenia:
6 września 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
6 września 2023
Nazwa pliku:
odpowiedź
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
7 września 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
26 września 2023

99

Interpelujący radny: Wojciech Gajewski
dot. prewencji zakażeń Legionellą
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Wojciech Gajewski
Data wytworzenia:
30 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
30 sierpnia 2023
Informację zaktualizował:
Anna Lessnau
Data aktualizacji:
13 września 2023
Nazwa pliku:
interpelacja
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Wojciech Gajewski
Data wytworzenia:
30 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
30 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
odpowiedź
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 września 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
13 września 2023

98

Interpelujący radny: Renata Stec
dot. najmu i użytkowania mienia będącego własnością Miasta Słupska, czyli Nas Wszystkich Mieszkańców
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radna Renata Stec
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
25 sierpnia 2023
Informację zaktualizował:
Anna Lessnau
Data aktualizacji:
7 września 2023
Nazwa pliku:
interpelacja
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radna Renata Stec
Data wytworzenia:
29 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
29 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
odpowiedź
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
5 września 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
7 września 2023

97

Interpelujący radny: Renata Stec
dot. ofiar słupskich inwestycji - bezbronnych drzew
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radna Renata Stec
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
25 sierpnia 2023
Informację zaktualizował:
Anna Lessnau
Data aktualizacji:
8 września 2023
Nazwa pliku:
interpelacja
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radna Renata Stec
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
25 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
załączniki - zdjęcia
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radna Renata Stec
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
25 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
odpowiedź
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Zastępca Marek Goliński
Data wytworzenia:
6 września 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
8 września 2023

96

Interpelujący radny: Bogusław Dobkowski
dot. budowy otwartego zbiornika retencyjnego i ulicy Dywizjonu 303
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Dyrektor Biura Rady Miejskiej Renata Szczęsna
Data wytworzenia:
29 czerwca 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
29 czerwca 2023
Informację zaktualizował:
Ilona Czechowicz
Data aktualizacji:
12 lipca 2023
Nazwa pliku:
interpelacja
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Bogusław Dobkowski
Data wytworzenia:
28 czerwca 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
29 czerwca 2023
Nazwa pliku:
odpowiedź
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
z up. PMS Zastępca Prezydenta Marek Goliński
Data wytworzenia:
10 lipca 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
12 lipca 2023

95

Interpelujący radny: Anna Mrowińska
dot. zmniejszenia liczby miejsc parkingowych na ulicy Norwida w wyniku remontu ulicy
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Dyrektor BRM Renata Szczęsna
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
28 kwietnia 2023
Informację zaktualizował:
Anna Lessnau
Data aktualizacji:
12 maja 2023
Nazwa pliku:
interpelacja
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radna Anna Mrowińska
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
28 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
odpowiedź
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 maja 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
12 maja 2023

94

Interpelujący radny: Bogusław Dobkowski
dot. budowy otwartych zbiorników retencyjnych przy ulicy Dywizjonu 303 i u zbiegu ul. Zaborowskiej i Legionów Polskich wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu zgodnie z projektem
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Dyrektor BRM
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
24 kwietnia 2023
Informację zaktualizował:
Anna Lessnau
Data aktualizacji:
27 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
interpelacja
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Bogusław Dobkowski
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
24 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
odpowiedź
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 kwietnia 2023

93

Interpelujący radny: Bogusław Dobkowski
dot. ewentualnych skutków przejścia MZK na autobusy elektryczne
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Bogusław Dobkowski
Data wytworzenia:
29 marca 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
3 kwietnia 2023
Informację zaktualizował:
Anna Lessnau
Data aktualizacji:
12 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
interpelacja
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Bogusław Dobkowski
Data wytworzenia:
29 marca 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
3 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
odpowiedź
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
12 kwietnia 2023

92

Interpelujący radny: Beata Chrzanowska
dot. kontynuacji interpelacji nr 90 radnych Beaty Chrzanowskiej i Wojciecha Gajewskiego w sprawie przebudowy ulicy Banacha na wysokości pomiędzy ROD Kolejarz a ROD XX-lecia
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Dyrektor BRM Renata Szczęsna
Data wytworzenia:
10 marca 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
10 marca 2023
Informację zaktualizował:
Anna Lessnau
Data aktualizacji:
27 marca 2023
Nazwa pliku:
interpelacja
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radni Beata Chrzanowska i Wojciech Gajewski
Data wytworzenia:
10 marca 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
10 marca 2023
Nazwa pliku:
odpowiedź
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
24 marca 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 marca 2023

91

Interpelujący radny: Bogusław Dobkowski
dot. budowy ringu - południowego obejścia Miasta Słupska od ul. Poznańskiej do ul. Bohaterów Westerplatte
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Bogusław Dobkowski
Data wytworzenia:
22 lutego 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
22 lutego 2023
Informację zaktualizował:
Anna Lessnau
Data aktualizacji:
8 marca 2023
Nazwa pliku:
interpelacja
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
22 lutego 2023
Nazwa pliku:
odpowiedź
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Marek Goliński - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
6 marca 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
8 marca 2023

90

Interpelujący radny: Wojciech Gajewski
interpelacja radnych Wojciecha Gajewskiego i Beaty Chrzanowskiej w sprawie przebudowy ulicy Banacha na wysokości pomiędzy ROD Kolejarz a ROD XX-lecia
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
radni Wojciech Gajewski i Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
8 lutego 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
8 lutego 2023
Nazwa pliku:
interpelacja
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
8 lutego 2023
Nazwa pliku:
odpowiedź
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
20 lutego 2023

89

Interpelujący radny: Beata Chrzanowska
dot. funkcjonowania uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radna Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
1 lutego 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
2 lutego 2023
Nazwa pliku:
interpelacja
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
2 lutego 2023
Nazwa pliku:
odpowiedź
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
10 lutego 2023

88

Interpelujący radny: Anna Mrowińska
dot. uzupełnienia interpelacji dot. realizacji przez słupski samorząd obowiązków wynikających z zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (początek - nr 87)
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radna Anna Mrowińska
Data wytworzenia:
22 listopada 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
23 listopada 2022
Nazwa pliku:
interpelacja
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
23 listopada 2022
Nazwa pliku:
odpowiedź
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
7 grudnia 2022

87

Interpelujący radny: Anna Mrowińska
dot. informacji medialnej o kontynuacji wdrażania elektromobilności w oparciu o przyjęty plan transportowy poprzez zakup kolejnych autobusów elektrycznych
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radna Anna Mrowińska
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 października 2022
Nazwa pliku:
interpelacja
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 października 2022
Nazwa pliku:
odpowiedź
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
14 listopada 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek