Posiedzenia: Komisja Spraw Społecznych, kadencja 2018-2024 - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenia: Komisja Spraw Społecznych
kadencja 2018-2024

15 lutego 2022, 0:09
wtorek
posiedzenie zdalne z wykorzystaniem środków porozumiewania sie na odległość / transmisja posiedzenia dostępna będzie w bip.um.slupsk.pl - zakładka: "sesje RM online"

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Sprawy regulaminowe.

2. Zapoznanie się z informacjami i sprawozdaniami służb mundurowych oraz inspekcji:

1) informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku o stanie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego miasta Słupska za 2021 rok,

2) sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku z działalności w 2021 r. oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego,

3) sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej w Słupsku z działalności w 2021 roku,

4) informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa miasta Słupska w 2021 r. w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

3. Ocena przygotowań miasta w zakresie działań przeciwpowodziowych, w tym utrzymania miejsko-powiatowego magazynu przeciwpowodziowego. Ocena dotychczasowego finansowania magazynu.

4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy bieżące.

Obecność członków Komisji na posiedzeniu:

Bożena Hołowienko +
Ryszard Kruk +
Wojciech Lewenstam +
Anna Mrowińska +
Anna Rożek +
Piotr Skowroński +
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam
Data wytworzenia:
8 lutego 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
15 lutego 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek