Posiedzenia: Komisja Spraw Społecznych, kadencja 2018-2024 - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenia: Komisja Spraw Społecznych
kadencja 2018-2024

16 lutego 2021, 9:00
wtorek
posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania sie na odległość/ / transmisja posiedzenia dostępna będzie w bip.um.slupsk.pl - zakładka: "sesje RM online"

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym m.in.:

  1. zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komendanta Miejskiego Policji oraz informacją o stanie bezpieczeństwa publicznego Miasta Słupska w 2020 roku.

  2. zapoznanie się z informacją Komendanta Miejskiego PSP w Słupsku o stanie bezpieczeństwa Miasta Słupska w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 roku.

  3. zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendanta z działalności Straży Miejskiej w Słupsku za rok 2020.

  4. zapoznanie się z raportem z realizacji Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na 2020 rok.

  5. zaopiniowanie projektów uchwał.

 1. Prezentacja działań w ramach kończącego się projektu "Zdrowie - Mama i Ja" z uwzględnieniem propozycji nowych programów polityki zdrowotnej na lata 2022+.

 2. Funkcjonowanie SP MZOZ w Słupsku ze szczególnym uwzględnieniem nowo otwartych poradni.

 3. Sprawy bieżące.

Obecność członków Komisji na posiedzeniu:

Bożena Hołowienko +
Ryszard Kruk +
Wojciech Lewenstam +
Anna Mrowińska +
Anna Rożek +
Piotr Skowroński +
Paweł Szewczyk +
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji
Data wytworzenia:
9 lutego 2021
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
24 marca 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek