Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Słupsku

29 grudnia 2021, 9:00
zdalny tryb obradowania / transmisja sesji dostępna będzie w bip.um.slupsk.pl - zakładka: "sesje i komisje RM online"

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w dniach: 4 sierpnia, 25 sierpnia i 29 września 2021 r. (wg stanu na 1 grudnia 2021 r.)

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2021 rok (druk nr 39/6).

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2021 rok (druk nr 39/7).

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2021 rok oraz zmiany treści Uchwały Nr XXVI/432/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2021 rok (druk nr 39/8).

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2021-2040 (druk nr 39/9).

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (druk nr 39/4).

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody rosnące w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk nr 39/3).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Centrum, Kultury i Języka Rosyjskiego - Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku oraz w sprawie dokonania zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku (druk nr 39/5).

 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy terenowi zieleni w Słupsku (druk nr 39/11).

 11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku (druk nr 39/10).

 12. Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej w Słupsku z działalności w 2021 roku oraz przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku za II półrocze 2021 r.

 13. Plany pracy Komisji Rady Miejskiej w Słupsku na 2022 rok oraz zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku na 2022 rok.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2022 rok (druk
  nr 39/1).

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2022-2037 (druk nr 39/2).

 16. Interpelacje i zapytania radnych.

 17. Sprawy bieżące.

  1. Lista obecności radnych na sesji:

   Kamil BIERKA +

   Tadeusz BOBROWSKI +

   Beata CHRZANOWSKA +

   Kazimierz CZYŻ +

   Bogusław DOBKOWSKI +

   Wojciech GAJEWSKI +

   Bożena HOŁOWIENKO +

   Łukasz JAWORSKI +

   Ryszard KRUK +

   Jan LANGE +

   Małgorzata LENART +

   Wojciech LEWENSTAM +

   Anna MROWIŃSKA +

   Anna ROŻEK +

   Mirosława SAGUN-LEWANDOWSKA +

   Paweł SKOWROŃSKI +

   Piotr SKOWROŃSKI +

   Renata STEC +

   Jacek SZARAN +

   Paweł SZEWCZYK +

   Adam TREDER +

   Artur WISZNIEWSKI +

   Aldona ŻURAWSKA +

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
22 grudnia 2021
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
30 grudnia 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek