Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

L sesja Rady Miejskiej w Słupsku

26 października 2022, 9:00
sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 12 sierpnia 2022 r. (wg stanu na 12 października 2022 r.).

 3. Informacje podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2022 rok (druk nr 50/6).

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2022-2037 (druk nr 50/11).

 6. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości (druk nr 50/5).

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska (druk nr 50/7).

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji na 2023 r. przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Słupsku (druk
  nr 50/1).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/644/22 Rady Miejskiej w Słupsku
  z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2022 roku (druk nr 50/9).

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/213/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku, wysokości dodatkowych opłat za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenie warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat (druk nr 50/10).

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Jana Kilińskiego 38 (druk nr 50/2).

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody rosnących w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk nr 50/3).

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie zasad finansowania i realizacji inwestycji pn. „Poprawa funkcjonalności schroniska dla zwierząt
  w Słupsku” (druk nr 50/4).

 14. Rozpatrzenie wniosku o usunięcie naruszenia prawa (druk nr 50/8).

 15. Interpelacje i zapytania radnych.

 16. Sprawy bieżące.

Kamil BIERKA -

Tadeusz BOBROWSKI +

Beata CHRZANOWSKA -

Kazimierz CZYŻ +

Bogusław DOBKOWSKI +

Wojciech GAJEWSKI +

Bożena HOŁOWIENKO -

Łukasz JAWORSKI +

Ryszard KRUK +

Jan LANGE +

Małgorzata LENART +

Wojciech LEWENSTAM +

Anna MROWIŃSKA +

Anna ROŻEK +

Mirosława SAGUN-LEWANDOWSKA +

Paweł SKOWROŃSKI +

Piotr SKOWROŃSKI +

Renata STEC +

Jacek SZARAN -

Paweł SZEWCZYK +

Adam TREDER +

Artur WISZNIEWSKI +

Aldona ŻURAWSKA +


Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
19 października 2022
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
26 października 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek