Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

LIII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

28 grudnia 2022, 9:00
sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 28 września 2022 r. (wg stanu na 6 grudnia 2022 r.).

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2022 rok oraz zmiany treści uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2022 rok (druk nr 53/7).

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2022-2037 (druk nr 53/11).

 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (druk nr 52/10).

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki
  nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2020-2023 (druk nr 53/6).

 7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (druk nr 53/4).

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 53/3).

 9. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 53/8).

 10. Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora gminnej jednostki organizacyjnej (druk nr 53/9).

 11. Rozpatrzenie wniosku o wygaśnięcie mandatu radnego Pawła Szewczyka (druk nr 53/5).

 12. Przyjęcie sprawozdania końcowego Komisji doraźnej ds. przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w celu zajęcia stanowiska w sprawie wniosku z dnia 25 października 2022 r.

 13. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli inwestycji „Kolumbarium” na Nowym Cmentarzu w zakresie zasadności wydatkowania środków.

 14. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli realizacji zadania „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” w zakresie zadań: zbiornik retencyjny przy ul. Szczecińskiej, słupskie trawniki deszczowe oraz zbiornik retencyjno-rozsączający ul. Małcużyńskiego-Piłsudskiego.

 15. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z kontroli wydatkowania środków na odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska przez zakup
  od deweloperów, STBS, czy budowa przez ZIM.

 16. Plany pracy Komisji Rady Miejskiej w Słupsku na 2023 rok oraz zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku na 2023 rok.

 17. Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej w Słupsku z działalności w 2022 roku oraz przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku za II półrocze 2022 r.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2023 rok
  (druk nr 53/1).

 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2023-2040 (druk nr 53/2).

 20. Interpelacje i zapytania radnych.

 1. Sprawy bieżące.

Lista obecności radnych na sesji:

Kamil BIERKA -

Tadeusz BOBROWSKI +

Beata CHRZANOWSKA +

Kazimierz CZYŻ +

Bogusław DOBKOWSKI +

Wojciech GAJEWSKI +

Bożena HOŁOWIENKO +

Łukasz JAWORSKI +

Ryszard KRUK +

Jan LANGE +

Małgorzata LENART +

Wojciech LEWENSTAM +

Anna MROWIŃSKA +

Anna ROŻEK +

Mirosława SAGUN-LEWANDOWSKA +

Paweł SKOWROŃSKI +

Piotr SKOWROŃSKI +

Renata STEC +

Jacek SZARAN +

Paweł SZEWCZYK +

Adam TREDER +

Artur WISZNIEWSKI +

Aldona ŻURAWSKA +
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2022
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
30 grudnia 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek