Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

LIX sesja Rady Miejskiej w Słupsku

31 maja 2023, 9:00
sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 22 lutego 2023 r. (wg stanu na dzień 15 maja 2023 r.).

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2023 rok oraz zmiany treści uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2023 rok (druk nr 59/4).

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2040 (druk nr 59/6).

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/811/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska (druk nr 59/12).

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a (druk nr 59/3).

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych
  z tytułu trwałego zarządu (druk nr 59/1).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych
  z tytułu trwałego zarządu (druk nr 59/2).

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli prowadzenia Teatru Lalki Tęcza w Słupsku jako wspólnej instytucji kultury Miasta Słupska i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (druk nr 59/5).

 11. Rozpatrzenie skargi Pomorskiej Akademii Kształcenia Zawodowego w Słupsku sp. z o.o.
  na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 59/7).

 12. Rozpatrzenie skargi Centrum Edukacyjnego Technik sp. z o.o. na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 59/8).

 13. Rozpatrzenie skargi na działanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
  w Słupsku (druk nr 59/9).

 14. Rozpatrzenie petycji w sprawie zwiększenia bonifikaty przy wykupie lokali komunalnych (druk nr 59/10).

 15. Przekazanie petycji do Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 59/11).

 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 1. Sprawy bieżące.

Lista obecności radnych na sesji:

Kamil BIERKA -

Tadeusz BOBROWSKI +

Beata CHRZANOWSKA +

Kazimierz CZYŻ +

Bogusław DOBKOWSKI +

Wojciech GAJEWSKI +

Bożena HOŁOWIENKO +

Łukasz JAWORSKI +

Ryszard KRUK +

Jan LANGE +

Małgorzata LENART +

Wojciech LEWENSTAM +

Anna MROWIŃSKA +

Anna ROŻEK +

Mirosława SAGUN +

Paweł SKOWROŃSKI -

Piotr SKOWROŃSKI +

Renata STEC +

Jacek SZARAN +

Paweł SZEWCZYK +

Adam TREDER +

Artur WISZNIEWSKI +

Aldona ŻURAWSKA +
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 maja 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
24 maja 2023
Informację zaktualizował:
Ilona Czechowicz
Data aktualizacji:
31 maja 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek