Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

LXIII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

27 września 2023, 9:00
sala nr 211 Urzedu Miejskiego

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w dniach: 26 kwietnia, 24 maja, 31 maja i 28 czerwca 2023 r. (wg stanu na 12 września 2023 r.)

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z niezrealizowanej uchwały Rady Miejskiej w Słupsku, oraz informacja o uchwałach Rady Miejskiej w Słupsku w trakcie realizacji, podjętych w latach 2010 – 2022.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2023 rok oraz zmiany treści uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2023 rok (druk nr 63/11).

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2023-2040 (druk nr 63/14).

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania w 2023 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska (druk nr 63/12).

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/812/23 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2023 roku (druk nr 63/4).

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu przejęcia przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Kołczygłowy związanych z korzystaniem z usług Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a (druk nr 63/5).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia realizacji programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Słupsku na lata 2022 - 2027” (druk nr 63/9).

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Teatru Lalki Tęcza w Słupsku (druk nr 63/13).

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 63/1).

 12. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa będącego pomnikiem przyrody (druk nr 63/7).

 13. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody (druk nr 63/8).

 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Słupsku (druk nr 63/2).

 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondu) w Słupsku (druk nr 63/3).

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym oraz terenom zieleni w Słupsku (druk nr 63/6).

 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych w Słupsku na kadencję 2024-2027 (druk nr 63/10).

 18. Interpelacje i zapytania radnych.

 19. Sprawy bieżące.


Lista obecności radnych na sesji:

Tadeusz BOBROWSKI +

Beata CHRZANOWSKA +

Kazimierz CZYŻ +

Bogusław DOBKOWSKI +

Wojciech GAJEWSKI +

Bożena HOŁOWIENKO +

Łukasz JAWORSKI +

Ryszard KRUK +

Jan LANGE +

Małgorzata LENART +

Wojciech LEWENSTAM -

Anna MROWIŃSKA +

Anna ROŻEK +

Mirosława SAGUN +

Paweł SKOWROŃSKI -

Piotr SKOWROŃSKI +

Renata STEC +

Jacek SZARAN +

Paweł SZEWCZYK +

Adam TREDER +

Artur WISZNIEWSKI -

Aldona ŻURAWSKA +
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
20 września 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
20 września 2023
Informację zaktualizował:
Anna Lessnau
Data aktualizacji:
13 października 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek