Uchwały Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej

III/20/24

w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 maja 2024
Nazwa pliku:
II/20/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 maja 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska w Słupsku
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 maja 2024

III/19/24

w sprawie petycji z dnia 16 maja 2024 r.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 maja 2024
Nazwa pliku:
III/19/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 maja 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska w Słupsku
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 maja 2024

III/18/24

w sprawie wskazania nowego terminu załatwienia skargi
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 maja 2024
Nazwa pliku:
III/18/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 maja 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska w Słupsku
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 maja 2024

III/17/24

w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 maja 2024
Nazwa pliku:
III/17/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 maja 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska w Słupsku
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 maja 2024

III/16/24

w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 6 w Słupsku


Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
29 maja 2024
Nazwa pliku:
III/16/24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
29 maja 2024
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
29 maja 2024

III/15/24

w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 3 w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
29 maja 2024
Nazwa pliku:
III/15/24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
29 maja 2024
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
29 maja 2024

III/14/24

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasta Słupsk
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Sylwia Żuk
Data publikacji:
29 maja 2024
Nazwa pliku:
III/14/24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Sylwia Żuk
Data publikacji:
29 maja 2024
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Sylwia Żuk
Data publikacji:
29 maja 2024

III/13/24

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa Energetyczna" w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Paweł Szewczyk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
29 maja 2024
Nazwa pliku:
III/13/24
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Paweł Szewczyk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
29 maja 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Paweł Szewczyk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
29 maja 2024

III/12/24

w sprawie uchylenia części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk
Metka
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Paweł Szewczyk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
29 maja 2024
Nazwa pliku:
III/12/24
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Paweł Szewczyk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
29 maja 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Paweł Szewczyk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
29 maja 2024

III/11/24

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
31 maja 2024
Nazwa pliku:
III/11/24
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
31 maja 2024
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
31 maja 2024

III/10/24

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2024-2041
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
31 maja 2024
Nazwa pliku:
III/10/24
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
31 maja 2024
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
31 maja 2024

III/9/2024

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2024 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
4 czerwca 2024
Nazwa pliku:
III/9/2024
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
4 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
29 maja 2024
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
4 czerwca 2024

II/8/24

w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/24 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
23 maja 2024
Nazwa pliku:
II/8/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
23 maja 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
23 maja 2024

II/7/24

w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
23 maja 2024
Nazwa pliku:
II/7/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
23 maja 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
23 maja 2024

II/6/24

w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
23 maja 2024
Nazwa pliku:
II/6/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
23 maja 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
23 maja 2024

II/5/24

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
23 maja 2024
Nazwa pliku:
II/5/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
14 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
23 maja 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
23 maja 2024

I/4/24

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
7 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
8 maja 2024
Nazwa pliku:
I/4/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
7 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
8 maja 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
7 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
8 maja 2024

I/3/24

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
7 maja 2024
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
8 maja 2024
Nazwa pliku:
I/3/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
7 maja 2024
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
8 maja 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
7 maja 2024
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
8 maja 2024

I/2/24

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
7 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
8 maja 2024
Nazwa pliku:
I/2/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
7 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
8 maja 2024

I/1/24

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
7 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
8 maja 2024
Nazwa pliku:
I/1/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
7 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
8 maja 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek