Uchwały Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej

II/8/24

w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/24 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
23 maja 2024
Nazwa pliku:
II/8/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
23 maja 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
23 maja 2024

II/7/24

w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
23 maja 2024
Nazwa pliku:
II/7/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
23 maja 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
23 maja 2024

II/6/24

w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
23 maja 2024
Nazwa pliku:
II/6/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
23 maja 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
23 maja 2024

II/5/24

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
23 maja 2024
Nazwa pliku:
II/5/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
14 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
23 maja 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
23 maja 2024

I/4/24

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
7 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
8 maja 2024
Nazwa pliku:
I/4/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
7 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
8 maja 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
7 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
8 maja 2024

I/3/24

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
7 maja 2024
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
8 maja 2024
Nazwa pliku:
I/3/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
7 maja 2024
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
8 maja 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
7 maja 2024
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
8 maja 2024

I/2/24

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
7 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
8 maja 2024
Nazwa pliku:
I/2/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
7 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
8 maja 2024

I/1/24

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
7 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
8 maja 2024
Nazwa pliku:
I/1/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
7 maja 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
8 maja 2024

LXXI/1013/24

w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
LXXI/1013/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska w Słupsku
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 kwietnia 2024

LXXI/1012/24

w sprawie skargi na działania Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
LXXI/1012/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska w Słupsku
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 kwietnia 2024

LXXI/1011/24

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Malwina Ignaciuk
Data publikacji:
26 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
LXXI/1011/24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Malwina Ignaciuk
Data publikacji:
26 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Malwina Ignaciuk
Data publikacji:
26 kwietnia 2024

LXXI/1010/24

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupsk
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
24 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
LXXI/1010/24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
24 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
24 kwietnia 2024

LXXI/1009/24

w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017 - 2025+

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
25 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
LXXI/1009/24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
25 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Radni Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
25 kwietnia 2024

LXXI/1008/24

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Armii Krajowej" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
26 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
LXXI/1008/24
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
26 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
26 kwietnia 2024

LXXI/1007/24

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim dotyczącego współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska-Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
25 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
LXXI/1007/24
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska-Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
25 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska-Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
25 kwietnia 2024

LXXI/1006/24

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr LXX/981/24 Rady Miejskiej
w Słupsku z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany granic Miasta Słupska

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agata Kaczmarowska
Data publikacji:
24 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
LXXI/1006/24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agata Kaczmarowska
Data publikacji:
24 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agata Kaczmarowska
Data publikacji:
24 kwietnia 2024

LXXI/1005/24

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2024-2041
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
25 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
LXXI/1005/24
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
25 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
25 kwietnia 2024

LXXI/1004/24

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2024 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
25 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
LXXI/1004/24
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
25 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
25 kwietnia 2024

LXX/1003/24

w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 marca 2024
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
28 marca 2024
Informację zaktualizował:
Bożena Dacko
Data aktualizacji:
29 marca 2024
Nazwa pliku:
LXX/1003/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 marca 2024
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
28 marca 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
27 marca 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
29 marca 2024

LXX/1002/24

w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 marca 2024
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
28 marca 2024
Informację zaktualizował:
Bożena Dacko
Data aktualizacji:
29 marca 2024
Nazwa pliku:
LXX/1002/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 marca 2024
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
28 marca 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
27 marca 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
29 marca 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek