Uchwały Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej

LXV/936/23

w sprawie skargi na działania Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
22 listopada 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
30 listopada 2023
Nazwa pliku:
LXV/936/23
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
30 listopada 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
30 listopada 2023

LXV/935/23

w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
30 listopada 2023
Nazwa pliku:
LXV/935/23
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
30 listopada 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
30 listopada 2023

LXV/934/23

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
30 listopada 2023
Nazwa pliku:
LXV/934/23
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
30 listopada 2023
Nazwa pliku:
obwieszczenie
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
30 listopada 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
30 listopada 2023

VXV/933/23

w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/918/23 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 października 2023 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Prewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
30 listopada 2023
Nazwa pliku:
LXV/933/23
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
30 listopada 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
30 listopada 2023

LXV/932/23

w sprawie wniosku o podjęcie działań w celu zatrzymania szkodliwego procesu zanieczyszczania środowiska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
30 listopada 2023
Nazwa pliku:
LXV/932/23
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
30 listopada 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
30 listopada 2023

LXV/931/23

w sprawie skargi na działania Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
30 listopada 2023
Nazwa pliku:
LXV/931/23
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
30 listopada 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
30 listopada 2023

LXV/930/23

w sprawie skargi na działania Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
30 listopada 2023
Nazwa pliku:
LXV/930/23
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
30 listopada 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
30 listopada 2023

LXV/929/23

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego w ramach działania 5.8. "Edukacja ogólna i zawodowa w zakresie projektów dotyczących edukacji ogólnej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
29 listopada 2023
Informację zaktualizował:
Katarzyna Staniuk
Data aktualizacji:
30 listopada 2023
Nazwa pliku:
LXV/929/23
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
29 listopada 2023
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
30 listopada 2023

LXV/928/23

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Słupskim w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
29 listopada 2023
Informację zaktualizował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data aktualizacji:
4 grudnia 2023
Nazwa pliku:
LXV/928/23
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
29 listopada 2023
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
4 grudnia 2023

LXV/927/23

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Słupsk w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
29 listopada 2023
Informację zaktualizował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data aktualizacji:
4 grudnia 2023
Nazwa pliku:
LXV/927/23
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
29 listopada 2023
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
4 grudnia 2023

LXV/926/23

w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Słupska na rzecz ich użytkowników wieczystych

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Anna Drozdek
Data publikacji:
30 listopada 2023
Nazwa pliku:
LXV/926/23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Anna Drozdek
Data publikacji:
30 listopada 2023

LXV/925/23

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska-Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
30 listopada 2023
Nazwa pliku:
LXV/925/23
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska-Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
30 listopada 2023

LXV/924/23

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/52/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
29 listopada 2023
Informację zaktualizował:
Beata Wietrzyńska
Data aktualizacji:
30 listopada 2023
Nazwa pliku:
LXV/924/23
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
29 listopada 2023
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
30 listopada 2023

LXV/923/23

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2024 roku.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Kubica
Data publikacji:
4 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Uchwała_923_23
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Kubica
Data publikacji:
4 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania_923
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Kubica
Data publikacji:
4 grudnia 2023

LXV/922/23

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Miasto Słupsk udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
30 listopada 2023
Nazwa pliku:
LXV/922/23
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
30 listopada 2023
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
30 listopada 2023

LXV/921/23

w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Tobiasz Orzechowski
Data publikacji:
30 listopada 2023
Nazwa pliku:
LXV/921/23
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Tobiasz Orzechowski
Data publikacji:
30 listopada 2023
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Tobiasz Orzechowski
Data publikacji:
30 listopada 2023

LXV/920/23

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2023-2040
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
4 grudnia 2023
Nazwa pliku:
LXV/920/23
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
4 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
4 grudnia 2023

LXV/919/23

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2023 rok oraz zmiany treści uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2023 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
1 grudnia 2023
Nazwa pliku:
LXV/919/23
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
1 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
1 grudnia 2023

LXIV/918/23

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Słupsku

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
27 października 2023
Informację zaktualizował:
Ilona Czechowicz
Data aktualizacji:
9 listopada 2023
Nazwa pliku:
LXIV/918/23
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
27 października 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
27 października 2023

LXIV/917/23

w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
25 października 2023
Nazwa pliku:
LXIV/91723
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
25 października 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
25 października 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek