Uchwały Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej

IV/45/24

w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2023 rok.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
27 czerwca 2024
Nazwa pliku:
IV/45/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
27 czerwca 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
27 czerwca 2024

IV/44/24

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Słupska za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za 2023 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
27 czerwca 2024
Nazwa pliku:
IV/44/24
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
27 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
27 czerwca 2024

IV/43/24

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Słupska wotum zaufania za 2023 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Małgorzata Lenart Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Agata Kaczmarowska
Data publikacji:
27 czerwca 2024
Nazwa pliku:
IV/43/24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Małgorzata Lenart Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Agata Kaczmarowska
Data publikacji:
27 czerwca 2024
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Małgorzata Lenart Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Agata Kaczmarowska
Data publikacji:
27 czerwca 2024

IV/42/24

w sprawie wskazania nowego terminu załatwienia wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
27 czerwca 2024
Nazwa pliku:
IV/42/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
27 czerwca 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska w Słupsku
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
27 czerwca 2024

IV/41/24

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
27 czerwca 2024
Nazwa pliku:
IV/41/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
27 czerwca 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska w Słupsku
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
27 czerwca 2024

IV/40/24

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/24 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
26 czerwca 2024
Nazwa pliku:
IV/40/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
26 czerwca 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
26 czerwca 2024

IV/39/24

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku upoważnionego do określania terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
26 czerwca 2024
Informację zaktualizował:
Ilona Czechowicz
Data aktualizacji:
27 czerwca 2024
Nazwa pliku:
IV/39/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
27 czerwca 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
26 czerwca 2024

IV/38/24

w sprawie powołania przedstawicieli Klubów Radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Kolegium Medalu Honorowego Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
26 czerwca 2024
Nazwa pliku:
IV/38/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
26 czerwca 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
26 czerwca 2024

IV/37/24

w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Małgorzata Lenart - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
26 czerwca 2024
Nazwa pliku:
IV/37/24
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Małgorzata Lenart - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
26 czerwca 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Małgorzata Lenart - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
26 czerwca 2024

IV/36/24

w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Małgorzata Lenart - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
26 czerwca 2024
Nazwa pliku:
IV/36/24
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Małgorzata Lenart - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
26 czerwca 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Małgorzata Lenart - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
26 czerwca 2024

IV/35/24

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz określenia granic ich obwodów
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
26 czerwca 2024
Nazwa pliku:
IV/35/24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
26 czerwca 2024
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
26 czerwca 2024

IV/34/24

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie własności nieruchomości
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Paulina Justka
Data publikacji:
26 czerwca 2024
Nazwa pliku:
IV/34/24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Paulina Justka
Data publikacji:
26 czerwca 2024
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Paulina Justka
Data publikacji:
26 czerwca 2024

IV/33/24

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Partyzantów i Stanisława Wyspiańskiego

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Paulina Justka
Data publikacji:
26 czerwca 2024
Nazwa pliku:
IV/33/24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Paulina Justka
Data publikacji:
26 czerwca 2024
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Paulina Justka
Data publikacji:
26 czerwca 2024

IV/32/24

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
26 czerwca 2024
Nazwa pliku:
IV/32/24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
26 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
26 czerwca 2024

IV/31/24

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/573/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Słupska Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Małgorzata Lenart, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
26 czerwca 2024
Nazwa pliku:
IV/31/24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Małgorzata Lenart, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
26 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Radni Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
26 czerwca 2024

IV/30/24

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej na działkach nr 124/1 i 124/2 obr. 14 przy ulicy Gdańskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Małgorzata Lenart - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 czerwca 2024
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
27 czerwca 2024
Nazwa pliku:
IV/30/24
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Małgorzata Lenart - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 czerwca 2024
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
27 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Małgorzata Lenart - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 czerwca 2024
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
27 czerwca 2024

IV/29/24

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte-Dwernickiego” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Małgorzata Lenart - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
2 lipca 2024
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
2 lipca 2024
Nazwa pliku:
IV/29/24
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Małgorzata Lenart - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
2 lipca 2024
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
2 lipca 2024
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Małgorzata Lenart - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
2 lipca 2024
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
2 lipca 2024

IV/28/24

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mickiewicza B” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
27 czerwca 2024
Informację zaktualizował:
Tomasz Stepnowski
Data aktualizacji:
2 lipca 2024
Nazwa pliku:
IV/28/24
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
2 lipca 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Małgorzata Lenart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
27 czerwca 2024

IV/27/24

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tuwima-B" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 czerwca 2024
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
27 czerwca 2024
Informację zaktualizował:
Marcin Palacz
Data aktualizacji:
2 lipca 2024
Nazwa pliku:
IV/27/24
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 lipca 2024
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
2 lipca 2024
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 czerwca 2024
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
27 czerwca 2024

IV/26/24

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Lenart - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
26 czerwca 2024
Nazwa pliku:
IV/26/24
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Lenart - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
26 czerwca 2024
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Lenart - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
26 czerwca 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek