Ochrona środowiska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Plany gospodarki odpadami

Po zmianie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, wprowadzonych ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa i wdrażania hierarchii postępowania z odpadami oraz zasady bliskości opracowywane są plany gospodarki odpadami wyłącznie na poziomie krajowym oraz wojewódzkim.

Dla obszaru województwa pomorskiego, do którego przynależy Miasto Słupsk, aktualnie przyjęty został „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022” (uchwała Nr 321/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku), stanowiący akt prawa miejscowego.

Z dokumentem można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
http://bip.pomorskie.eu/m,432,plan-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-pomorskiego-2022-pgowp-2022.html

Ponadto Prezydent Miasta Słupska corocznie przeprowadza ustawową analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście.
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Katarzyna Zabawa
Data wytworzenia:
25 sierpnia 2015
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
16 marca 2017
Informację zaktualizował:
Dagmara Szymańska
Data aktualizacji:
2 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Słupsku - 2013 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Barbara Majkowska
Data wytworzenia:
17 września 2015
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
16 marca 2017
Nazwa pliku:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Słupsku - 2014 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Barbara Majkowska
Data wytworzenia:
17 września 2015
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
16 marca 2017
Nazwa pliku:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Słupsku - 2015 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Adam Sędzicki
Data wytworzenia:
30 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Sylwia Petlakowska
Data publikacji:
16 marca 2017
Nazwa pliku:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Słupsku - 2016 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Adam Sędzicki
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
5 maja 2017
Nazwa pliku:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Słupsku - 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Justuna Marglarczyk - Zastępca Dyrektora Wydziału
Data wytworzenia:
23 maja 2018
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Nazwa pliku:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Słupsku - 2018 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
30 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Bogumiła Charzyńska
Data publikacji:
4 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Słupsku - 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
30 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Dagmara Szymańska
Data publikacji:
11 maja 2020
Nazwa pliku:
Aktualizacja analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Słupsk - 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
24 listopada 2020
Informację opublikował:
Dagmara Szymańska
Data publikacji:
24 listopada 2020
Nazwa pliku:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Słupsku - 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
22 kwietnia 2021
Informację opublikował:
Dagmara Szymańska
Data publikacji:
22 kwietnia 2021
Nazwa pliku:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Słupska za 2021 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Justyna Marglarczyk - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarkio Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
29 kwietnia 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Tomasiak
Data publikacji:
2 maja 2022
Nazwa pliku:
Uzupełnienie zapisów pkt 11 analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Słupska za 2021 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
1 czerwca 2023
Informację opublikował:
Dagmara Szymańska
Data publikacji:
2 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Słupska za 2022 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Dagmara Szymańska
Data publikacji:
27 kwietnia 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek