Informacje o Jednostce Organizacyjnej - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o Jednostce Organizacyjnej

Celem działalności ZPO jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych, wynikających z programów nauczania dla danego zawodu, a także innych zadań zleconych przez szkoły z regionu Słupska i organ prowadzący oraz inne jednostki i podmioty gospodarcze.

Kształcenie odbywa się w branży: mechanicznej, elektrycznej i elektronicznej, drzewnej, gastronomicznej, hotelarskiej, turystycznej, budowlanej i innych za zgodą organu prowadzącego.

Do zadań ZPO należy:

- prowadzenie praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe), specjalistycznych pracowni zawodowych, laboratoriów, zajęć specjalizujących dla uczniów i słuchaczy szkół współpracujących: w tym: technikum, szkoły branżowej i kursów kwalifikacyjnych,

-przeprowadzanie zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w porozumieniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną,

-prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie przysposobienia do pracy dla uczniów szkól zawodowych i technicznych,

-prowadzenie zajęć uzupełniających w zakresie nauki zawodu dla młodocianych,

-organizowanie i prowadzenie kursów umożliwiających uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych,

-realizowanie innych zadań edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze, a w szczególności: prowadzenie stacji kontroli pojazdów, prowadzenie pracowni hotelarskiej, prowadzenie Internatu (międzyszkolnego) ZPO, prowadzenie działalności usługowo-produkcyjnej.

Podmiot publikujący:
Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku
Informację wytworzył:
Wiesław Maruszak
Data wytworzenia:
19 marca 2018
Informację opublikował:
Sylwia Kiedrowska
Data publikacji:
26 lutego 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek