Deklaracja dostępności - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dane teleadresowe:

Zespół Placówek Oświatowych w Słupsk

Ul. Koszalińska 5

76-200 Słupsk

Tel. 59 845 73 33, 59 845 70 00

e-mail: centrum@ckpslupsk.pl

dyrektor: mgr inż. Wiesław Maruszak

Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.ckpslupsk.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.ckpslupsk.pl

Data publikacji strony internetowej: 10.10.2005r.

Data ostatniej aktualizacji 15.05.2023 r

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono: 26.02.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)

Dostępna strona

Poruszanie się bez użycia myszki.

Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury.

Nasza strona powinno dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

2. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

3. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.

4. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

5. Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

6. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Dokumenty

Na stronach ZPO w Słupsku znajduje się wiele plików do pobrania.. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na serwisie pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Powiększanie strony w przeglądarkach jest możliwe na dwa sposoby:

1. po wciśnięciu na klawiaturze jednocześnie przycisków „CTRL” oraz „+” (przeglądarki: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera);

2. dzięki zmianie w ustawieniach przeglądarek:

1) Internet Explorer (wersja 11): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne powiększenia,

2) Chrome (wersja 42): klikamy w menu (prawy górny róg – trzy poziomie paski) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „chrome://settings/”. Następnie klikamy w link „Pokaż ustawienia zaawansowane...”. Szukamy nagłówka "Treści internetowe", pod nim jest możliwość powiększania czcionki i strony,

3) Firefox (wersja 37): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne powiększenia,

4) Safari (wersja 5): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększ”.

5) Opera (wersja 22): klikamy na „Opera” (w lewym górnym rogu) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „opera://settings”. Następnie klikamy w link „Witryny”. Szukamy nagłówka "Wyświetlanie", pod nim jest możliwość powiększania czcionki i strony.

Pomniejszanie strony w przeglądarkach jest możliwe na dwa sposoby:

1. po wciśnięciu na klawiaturze jednocześnie przycisków „CTRL”oraz „-” (przeglądarki: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera);

2. dzięki zmianie w ustawieniach przeglądarek;

1) Internet Explorer (wersja 11): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne pomniejszenia,

2) Chrome (wersja 42): klikamy w menu (prawy górny róg – trzy poziomie paski) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „chrome://settings/”. Następnie klikamy w link „Pokaż ustawienia zaawansowane...”. Szukamy nagłówka "Treści internetowe", pod nim jest możliwość pomniejszania czcionki i strony,

3) Firefox (wersja 37): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne pomniejszenia,

4) Safari (wersja 5): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Zmniejsz”,

5) Opera (wersja 22): klikamy na „Opera” (w lewym górnym rogu) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „opera://settings”. Następnie klikamy w link „Witryny”. Szukamy nagłówka „Wyświetlanie”, pod nim jest możliwość powiększania czcionki i strony.

Domyślny rozmiar strony w przeglądarkach, jego ustawienie jest możliwe na dwa sposoby:

1. po wciśnięciu na klawiaturze jednocześnie przycisków „CTRL”oraz „0” (przeglądarki: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera);

2. dzięki zmianie w ustawieniach przeglądarki:

a. Internet Explorer (wersja 11): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie zaznaczamy „100%”,

b. Chrome (wersja 42): klikamy w menu (prawy górny róg – trzy poziomie paski) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „chrome://settings/”. Następnie klikamy w link „Pokaż ustawienia zaawansowane...”. Szukamy nagłówka "Treści internetowe", wybieramy w „Rozmiar czcionki” opcję „Średni”, a w „Powiększanie strony” opcję „100%”,

c. Firefox (wersja 37): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Rozmiar pierwotny”,

d. Safari (wersja 5): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Wielkość rzeczywista”,

e. Opera (wersja 22): klikamy na „Opera” (w lewym górnym rogu) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „opera://settings”. Następnie klikamy w link „Witryny”. Szukamy nagłówka "Wyświetlanie", wybieramy w „Rozmiar czcionki” opcję „Średni”, a w „Powiększanie strony” opcję „100%”,

Filmy wideo

Do umieszczanych materiałów filmowych dodajemy napisy oraz opis pełnej treści filmu umieszczony w odrębnym pliku.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Zapewnienie dostępności serwisów

Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić strony Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku prosimy o kontakt pod adres e-mail: centrum@ckpslupsk.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: centrum@ckpslupsk.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Placówek Oświatowych (ZPO) w Słupsku tworzą jednostki organizacyjne:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1, do którego należą:

a. Pracownie Mechaniczne, ul. Koszalińska 5

b. Pracownie Gastronomiczno-Hotelarskie ul. Szczecińska 60a

c. Pracownie Drzewne i Budowlane ul. Koszalińska 5

2. Bursa Szkolna ul. Szczecińska 60a

Pracownie Gastronomiczno-Hotelarskie i Bursa Szkolna Ul. Szczecińska 60a

Główna, szeroka bramka wiodąca na posesję Pracowni Gastronomiczno-Hotelarskich Bursy usytuowana jest przy ul. Szczecińskiej 60a (w pobliżu ronda, na którym krzyżują się ulice: Szczecińska, Koszalińska oraz 11 Listopada). Od bramki dla ruchu pieszego do wejścia głównego budynku wiedzie pięć, niskich, wydłużonych stopni, które nie stanowią zbyt dużej przeszkody architektonicznej. Istnieje także możliwość dotarcia do wejścia poprzez bramę wjazdowa dla samochodów, które znajdują się kilka metrów dalej (także przy ul. Szczecińskiej). Na posesji dysponujemy wyłożonym kostką brukową parkingiem dla kilkunastu samochodów osobowych bez wysokich krawężników. Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Koszalińskiej (naprzeciwko Urzędu Skarbowego i Stacji Paliw Orlen). Do drzwi prowadzą dwa niskie schodki oraz kilkumetrowy, wyłożony kostką brukową podjazd o bardzo niskim nachyleniu i metalowej poręczy. Przeszklone, szerokie drzwi otwierają się automatycznie, nie ma, więc konieczności sięgania do klamki. Do budynku prowadzą jeszcze dwa dodatkowe wejścia, są one jednak otwierane jedynie w razie potrzeby. Pierwsze znajduje się od strony parkingu i wiedzie na salę konsumencką, zaopatrzone jest jednak w strome, szerokie, siedmiostopniowe schody z metalowymi poręczami. Drugie znajduje się na drugim końcu budynku z dwoma schodkami. Oba te wejścia mogą być w razie konieczności użyte, jako wyjścia ewakuacyjne. Po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się czynna całą dobę recepcja, a kilka metrów dalej pomieszczenia biurowe (dostępne w godz. 7: 30-15: 30). Na parterze istnieje możliwość skorzystania z toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, która znajduje się w pokoju gościnnym usytuowanym obok pomieszczeń biurowych. Dostęp do recepcji oraz biur jest ułatwiony, jednak żeby dostać się do sali konsumenckiej, należy pokonać trzy schodki lub skorzystać z podnośnika/windy dla wózków inwalidzkich, który znajduje się obok recepcji i jest obsługiwany przez jej pracowników. Na kolejne trzy piętra (zaopatrzone w długie, proste korytarze) wiodą dwie, pozbawione wind klatki schodowe ze stromymi schodami, więc poza parterem budynek pozbawiony jest udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Pracowni Mechanicznych (PM) ul. Koszalińska 5

Budynek dwukondygnacyjny znajduje się po prawej stronie jadąc od ul. Szczecińskiej. Do budynku prowadzi brama otwierająca się zdalnie- na domofon- przez pracownika portierni, w godz. od 7:00 do20:00 brama jest otwarta. Parking usytuowany bezpośrednio przed budynkiem jest utwardzony bez wysokich krawężników. Na lewo znajduję się drugi parking jego podłoże to utwardzony żużel. Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony parkingu oba po dwa schodki. Przy wejściu głównym znajduję się całodobowa portiernia. Za portiernią po prawej stronie znajdują się schody na I piętro do części biurowej(księgowość), szatni i stołówki dla uczniów. Schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, nie ma tez windy umożliwiającej dotarcie na I pięto. Przy drugim wejściu na prawo znajdują się schody do części biurowej (księgowość), szatnia i stołówki. Po lewej stronie sale dydaktyczne oraz schody prowadzące do pomieszczeń biurowych (dyrektor, kadra kierownicza, sekretariat, kadry, kierownik gospodarczy) oraz sala konferencyjna. W tej części budynku również nie ma windy, która umożliwi wjazd na piętro. Od strony podwórza można wejść lub wjechać (przez pracownie) do budynku bez żadnych przeszkód. Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych nie posiadają uchwytów ani zabezpieczeń przed upadkiem. Podłoga w całym budynku jest gładka bez przeszkód uniemożliwiających poruszanie się osoba z dysfunkcją ruchową.

Budynek Pracowni Drzewno-Budowlanych (PDIB) ul. Koszalińska 5

Budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony. Do budynku można dostać się łącznikiem z PM 5 (schodków bez barierki )bądź bezpośrednio bramą wjazdową lub bramką do wejścia głównego budynku. Wejście główne do budynku usytuowana przy ul. Koszalińskiem od strony „ garaży”(ul. Koszalińska droga w kierunku zakładu ciepłowniczego ENGIE). Do wejścia głównego prowadzą schody po lewej stronie znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe są szerokie przystosowane dla osób z dysfunkcjami ruchowymi. Po prawej stronie znajduje się winda umożliwiająca dotarcie na I piętro bądź do piwnicy budynku gdzie znajdują się pracownie dydaktyczne. Na lewo od wejścia usytuowana jest portiernia, w głębi sale dydaktyczne i toalety. Do budynku można wejść również od strony podwórza(część wspólna dla PM i PDiB), aby dostać się na którąś z kondygnacji budynku trzeba pokonać szerokie schody, nie ma podjazdów ani windy. Wszystkie toalety w budynku przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Połogi gładkie bez przeszkód uniemożliwiających poruszanie się. Wejścia do sal dydaktycznych posiadają szerokie drzwi, sale są przestrzenne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wszyscy nasi pracownicy są w stanie udzielić pomocy oraz informacji, nie posługują się jednak językiem migowym.

Podmiot publikujący:
Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku
Informację wytworzył:
Wiesław Maruszak
Data wytworzenia:
5 marca 2020
Informację opublikował:
Sylwia Kiedrowska
Data publikacji:
6 lutego 2023
Informację zaktualizował:
Sylwia Kiedrowska
Data aktualizacji:
15 maja 2024
Nazwa pliku:
raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego GUS
Informację wytworzył:
Wiesław Maruszak
Data wytworzenia:
17 marca 2021
Informację opublikował:
Sylwia Kiedrowska
Data publikacji:
6 lutego 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek