Zamówienia publiczne - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Szkoła Podstawowa nr 4 w Słupsku ogłaszania postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: „Przebudowa posadzki w sali widowiskowej w Szkole Podstawowej Nr 4”

Ofertę należy złożyć w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub przesłania pocztą na kopercie należy umieścić napis: „Zapytanie ofertowe: „Przebudowa posadzki w sali widowiskowej w Szkole Podstawowej Nr 4”. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 17, 76 - 200 Słupsk, (Sekretariat – parter ) do dnia 8 kwietnia 2020 r. godz. 12:00.

Podmiot publikujący:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku
Informację wytworzył:
Agnieszka Duda
Data wytworzenia:
1 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Duda
Data publikacji:
1 kwietnia 2020
Informację zaktualizował:
Agnieszka Duda
Data aktualizacji:
16 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
zapytanie ofertowe
Informację wytworzył:
Agnieszka Duda
Data wytworzenia:
1 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Duda
Data publikacji:
1 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
Zał. 1 - Formularz oferty
Informację wytworzył:
Agnieszka Duda
Data wytworzenia:
1 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Duda
Data publikacji:
1 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
Zał. 2 - Wzór umowy
Informację wytworzył:
Agnieszka Duda
Data wytworzenia:
1 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Duda
Data publikacji:
1 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
Zał. 3 - projekt budowlany
Informację wytworzył:
Agnieszka Duda
Data wytworzenia:
1 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Duda
Data publikacji:
1 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
Zał. 4 - przedmiar
Informację wytworzył:
Agnieszka Duda
Data wytworzenia:
1 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Duda
Data publikacji:
1 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
Zał. 5 - STWIOR
Informację wytworzył:
Agnieszka Duda
Data wytworzenia:
1 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Duda
Data publikacji:
1 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
Informacja z otwarcia ofert
Informację wytworzył:
Agnieszka Duda
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Duda
Data publikacji:
9 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Informację wytworzył:
Agnieszka Duda
Data wytworzenia:
16 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Duda
Data publikacji:
16 kwietnia 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek