Zaproszenie do składania ofert pracy na stanowisko nauczyciela wspomagającego i rewalidacji - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do składania ofert pracy na stanowisko nauczyciela wspomagającego i rewalidacji

Przedszkole Miejskie nr 3 w Słupsku, ul. Zygmunta Augusta 62A, poszukuje pracownika na stanowisko nauczyciel wspomagający i do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu.

Przedmiot naboru:

 • Stanowisko: nauczyciel wspomagający i do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych,
 • Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Miejskie nr 3 w Słupsku,
  ul. Zygmunta Augusta 62A,
 • Okres zatrudnienia: na czas określony od 01.09.2021 do 31.08.2022,
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę,
 • Wymiar czasu pracy: nauczyciel wspomagający 0,5 etatu plus 2 godziny tygodniowo – zajęcia rewalidacyjne.

Wymagania podstawowe:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki specjalnej,
 • Studia podyplomowe z zakresu terapii i edukacji dzieci ze spektrum autyzmu,
 • Dobra organizacja pracy, poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność, dokładność)
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi o specjanych porzebach edukacyjnych,
 • Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • Wobec kandydata nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

Wymagania dodatkowe:

 • Wysoka kultura osobista
 • Operatywność, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej,
 • Umiejętność nawiązywania bliskich serdecznych relacji z dziećmi.

Zapewniamy:

 • Pracę w miłej atmosferze,
 • Wsparcie w realizacji zadań,
 • Wynagrodzenie zgodne z kwalifikacjami i stopniem awansu zawodowego

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty poprzez osobiste jej dostarczenie do Przedszkola Miejskiego nr 3 w Słupsku lub przesłanie drogą mailową na skrzynkę pm3slupsk@wp.pl do 18.08.2021.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 514-342-077

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Przedszkole Miejskie nr 3 w Słupsku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Podmiot publikujący:
Przedszkole Miejskie nr 3 w Słupsku
Informację wytworzył:
Pakos Ilona
Data wytworzenia:
6 lipca 2021
Informację opublikował:
Ilona Pakos
Data publikacji:
6 lipca 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek