ZAMÓWIENIE PUBLICZNE_Wykonanie integracyjnego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 31 "Bajkowa Kraina" w Słupsku w ramach projektu Słupskiego Budżetu Obywatelskiego"_unieważnione - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE_Wykonanie integracyjnego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 31 "Bajkowa Kraina" w Słupsku w ramach projektu Słupskiego Budżetu Obywatelskiego"_unieważnione

Podmiot publikujący:
Przedszkole Miejskie nr 31 "Bajkowa Kraina" w Słupsku
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
11 kwietnia 2024
Informację zaktualizował:
Anna Kalinowska
Data aktualizacji:
26 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
26 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
Ogłoszenie -Informacja o unieważnieniu postępowania
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
26 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
ogłoszenie o zamówieniu
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
11 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
Wyjaśnienia treści SWZ
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
15 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
11 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
zał 1 Dokumentacja techniczna - PROJEKT TECHNICZNY
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
11 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
zał 1 Dokumentacja techniczna - PRZEDMIAR ROBÓT
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
11 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
zał 1 Dokumentacja techniczna - STWIORB
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
11 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
zał 1 Dokumentacja techniczna - PLAN SYTUACYJNY
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
11 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
zał 2 Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
11 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
zał 3 Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
11 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
zał 4 Wykaz robót
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
11 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
zał 5 Wykaz osób
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
11 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
zał nr 6 Oświadczenie o przynależności do gr. kapitałowej
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
11 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
zał 7 Zobowiązanie innego podmiotu
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
11 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
zał 8 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
11 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
zał 9 Projektowane postanowienia umowy
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
11 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
zał 10 Formularz oferty
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
11 kwietnia 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek