ZAMÓWIENIE PUBLICZNE_Wykonanie integracyjnego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 31 "Bajkowa Kraina" w Słupsku w ramach projektu Słupskiego Budżetu Obywatelskiego" _wznowienie - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE_Wykonanie integracyjnego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 31 "Bajkowa Kraina" w Słupsku w ramach projektu Słupskiego Budżetu Obywatelskiego" _wznowienie

Podmiot publikujący:
Przedszkole Miejskie nr 31 "Bajkowa Kraina" w Słupsku
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
22 maja 2024
Informację zaktualizował:
Anna Kalinowska
Data aktualizacji:
11 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Zmiana nr 1 do SWZ_dokumentacja techniczna
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
4 czerwca 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
5 czerwca 2024
Nazwa pliku:
zał 1 Dokumentacja techniczna - PROJEKT TECHNICZNY ZMIANA
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
4 czerwca 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
5 czerwca 2024
Nazwa pliku:
ogłoszenie o zamówieniu
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
22 maja 2024
Nazwa pliku:
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
22 maja 2024
Nazwa pliku:
zał 1 Dokumentacja techniczna - PROJEKT TECHNICZNY
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
22 maja 2024
Informację zaktualizował:
Anna Kalinowska
Data aktualizacji:
23 maja 2024
Nazwa pliku:
zał 1 Dokumentacja techniczna - PRZEDMIAR ROBÓT
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
22 maja 2024
Nazwa pliku:
zał 1 Dokumentacja techniczna - STWIORB
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
22 maja 2024
Nazwa pliku:
zał 1 Dokumentacja techniczna - PLAN SYTUACYJNYT
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
22 maja 2024
Informację zaktualizował:
Anna Kalinowska
Data aktualizacji:
23 maja 2024
Nazwa pliku:
zał 2 Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
22 maja 2024
Nazwa pliku:
zał 3 Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
22 maja 2024
Nazwa pliku:
zał 4 Wykaz robót
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
22 maja 2024
Nazwa pliku:
zał 5 Wykaz osób
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
22 maja 2024
Nazwa pliku:
zał 6 Oświadczenie o przynależności do gr. kapitałowe
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
22 maja 2024
Nazwa pliku:
zał 7 Zobowiązanie innego podmiotu
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
22 maja 2024
Nazwa pliku:
zał 8 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
22 maja 2024
Nazwa pliku:
zał 9 Projektowane postanowienia umowy
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
23 maja 2024
Nazwa pliku:
zał 10 Formularz oferty
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
23 maja 2024
Nazwa pliku:
informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
7 czerwca 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
7 czerwca 2024
Nazwa pliku:
informacja z otwarcia ofert
Informację wytworzył:
AGNIESZKA SMALCERZ
Data wytworzenia:
11 czerwca 2024
Informację opublikował:
Anna Kalinowska
Data publikacji:
11 czerwca 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek